Jaroslav Černý

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1978   Tomáš Bím: Grafika
1979   Karel Vysušil: Grafika
1979   Tomáš Bím: Grafika - kresby
1981   Tomáš Bím: Obrazy, grafika
1981   Tomáš Bím: Obrazy, grafika
1985   Alena Laufrová: Grafika
1986   Milan Erazim: Ilustrace, grafika
1988   Tomáš Bím: Grafika
1993   Tomáš Bím
1996   Tomáš Bím
nedatováno   Tomáš Bím (Litografie, obrazy)
nedatováno   Tomáš Bím (Litografie, obrazy)
nedatováno   Tomáš Bím: Obrazy, grafika
nedatováno   Tomáš Bím: Obrazy, grafika
nedatováno   Tennis in der Kunst - Tomáš Bím - Prager Maler und Graphiker
nedatováno   Tomáš Bím: Litografie, obrazy
nedatováno   Daniela Stehlíková: Keramika
nedatováno   Tomáš Bím
nedatováno   Dobroslav Halata
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1980   Jitka Chmelová: Šperky, Jiří Mika: Obrazy
1981   I. a II. salon mikrofóra 1980/1981
1987   Confrontation: Lithographies (Bláha Hadad Kulhánek Potier Roučka Salsmann Šalamoun)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1999   II. inventura Tomáše Bíma, BA Praha, Praha
2020   Karel Prášek, GR print, s.r..o., _
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1976   Paleta plná nepokoje, Tvorba, , , 1976/08/18, 15-15
1979   Dramata všedního dne, Mladá fronta, , , 1979/04/04, 0-0
1979   Rozhovor s představením, Karel Vysušil: Grafika, , , 1979, 0-0
1979   Televizní kresba a něco víc (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 3, 2, 1979, 64-64
nedatováno   Plíšková podle abecedy (Dandy klub zahajuje edici Píšící výtvarníci), Večerník Praha, , , nedat, 0-0
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2016   Tomáš Bím
Author's Catalogue List
published, title (subtitle)
nedatováno   Tomáš Bím: Obrazy, litografie