Jiří Hastík

Author's Catalogue
published, title (subtitle), notes
1999   Petr Markulček: Obrazy / Sklo,
1999   Petr Zlamal: Obrazy / 1999,
1999   Věra Kotasová: Proti času,
1999 ?   Marek Trizuljak,
2000   Jiří Hastík: Zahrady Konfuciovy,
2001   Karel Hořínek: Sochařská tvorba 1958 - 2001,
2003   Miroslav Ketman: Návrat domů,
2005   Jiří Hastík: Retroperspektiva,
2006   Petr Zlamal: Vnější a vnitřní světy (Obrazy z let 2002 - 2005),
2016   Jiří Hastík: Status Q,
Collective Catalogue
published, title (subtitle), notes
1999   Bez hranic,
2002   Roviny komunikace / Kommunikationsebenen (2. česko-německé umělecké sympozium Teplá 2001 / 2. Deutsch-Tschechisches Künstler-Symposium Tepl 2001),
2003   Civitas Dei (Duchovní a náboženské motivy v současném umění),
2005   Toison d'or,
2008   Krajina v tvorbě umělců olomouckého kraje (Malba, kresba, grafika),
2008   Olomoucká socha,
2010   Figurální tvorba umělců olomouckého kraje / Figurative Works by Artists of the Olomouc Region / Figuratives Schaffen von Künstlern aus der Olmützer Region (Malba, kresba, grafika/1900-2010 / Paintings, Drawings and Graphics/1900-2010 / Malerei, Zeichnungen und Graphik/1900-2010),
2010   České umění v exilu / Tschechische Kunst im Exil: Wien, obálka a grafická úprava
2012   Sochařství v Olomouckém kraji 1900–2012,
2012   Projekt 2012 (Olomouc Opole Ołomuniec),
2013   Ars Olomouciana '13,
2013   Iubilae 013,
2014   Město městu (Výtvarná díla ze sbírek statutárního města Olomouce),
2015   Continua 2015,
2016   Olomoucké pozice / Olomoucké pozície,
Book
published, title (subtitle), notes, publisher, city
2009   Výtvarní umělci města Přerova (1900 - 2010), vazba, typografie, předsádky, Agentura Galia, Olomouc (Olomouc)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), notes, publisher, city
2008   Osobnosti Olomouckého kraje (1850-2008), vazba, typografie, Agentura Galia, Olomouc (Olomouc)
Almanach
published, title (subtitle), notes
2002   Decenium (Almanach a katalog k desátému výročí činnosti Galerie G),