Rudolf Chadraba

* 12. 5. 1922, Košice (Košice), Slovensko (Slovakia)
27. 2. 2011, Olomouc (Olomouc), Česká republika (Czech Republic)
art theorist, art historian, pedagogue, critic

 

signature: RCh
nationality: Czech
sex: male

word:
Profesor Rudolf Chadraba se narodil 12. května 1922 v Košicích v bývalém Československu. V letech 1941–1942 studoval kresbu a malbu na Státní grafické škole v Praze. Léta 1945–1947 prožil studiem dějin umění a estetiky na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pak přešel na Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde vynikl od roku 1949 jako asistent estetika a spisovatele Bohumila Markalouse – Jaromíra Johna, zatímco pokračoval studiem dějin umění u Václava Richtera. Germanistiku dokončil na univerzitě v Brně. Nejplodnějším obdobím života se pro prof. Rudolfa Chadrabu stalo od roku 1961 působení v pražském Ústavu dějin umění Akademie věd, kde jako vědecký pracovník a na čas vědecký tajemník ústavu zůstal až do svého penzionování. Profesionální působení zakončil opět v Olomouci, kde od roku 1990 výrazně napomohl k obnovení Katedry dějin umění FF UP a do své smrti přispíval k jejímu rozvoji jako její první profesor. Práce prof. Chadraby cirkulují po Evropě a po světě jako přední čeští vyslanci oboru dějin umění, doprovázeny jeho kontakty, pozváními k přednáškám a korespondencí s vědecky nevlivnějšími světovými historiky umění, jakými byli Hans Sedlmayr, Jan Białostocki a Erwin Panofsky, jenž uznale píše o jeho interpretaci Dürerova díla, nebo Ernst Hans Gombrich, snad největší historik umění všech dob, citující Chadrabovu knihu Dürers Apokalypse – Eine ikonologische Deutung jako „ikonologickou detailní… studii,… představující podrobnou a zasvěcenou interpretaci tohoto díla“. Bibliografie prof. Chadraby čítá přes 170 prací, mezi nimiž lze zmínit například brilantní monografickou interpretaci Staroměstské mostecké věže v Praze, součásti uzákoněné korunovační cesty Karla IV., navazující na triumfální oblouky a cesty římských císařů, práce o vztazích mezi evropským a asijským uměním, jimiž ve stopách Josefa Strzygowského výrazně předběhl dobu a mnohé jiné.

notes:
* 15.2.1922 - Slovník výtvarných umělců - zřejmě chybně
1990 jmenován profesorem