Louis Aragon

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1935   Basilejské zvony, V. Čejka, Praha
1947   Basilejské zvony, R. Schütz, Praha
1952   L'Exemple de Courbet, Éditions Cercle d'Art, Paříž (Paris)
1953   Komunisté I. ((Únor - září 1939)), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1953   Komunisté II. ((Září - listopad 1939)), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1953   Komunisté III. ((Listopad 1939 - březen 1940)), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1953   Komunisté IV. ((Březen - květen 1940)), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1954   Komunisté V. ((Květen - červen 1940)), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   Aurelián, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1959   Nedokončený román ((1. vydání)), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1959   Věčné jaro, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1960   Nedokončený román ((2. vydání)), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1960   Velikonoční týden, Československý spisovatel, Praha
1961   Elsa, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1961   Velikonoční týden, Československý spisovatel, Praha
1961   Elsa, Československý spisovatel, Praha
1963   Básník a skutečnost (Výbor z literárněkritických a teoretických statí), Československý spisovatel, Praha
1968   Usmrcení, Československý spisovatel, Praha
nevydáno   Basilejské zvony (1949), Václav Bláha, Svatá Anna, Oslov (Písek)