Louis Aragon

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2006   Adolf Hoffmeister: Visages & collages (Oeuvres des années 1926 - 1973)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
1983   Sukně z listí, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1948   Kultura je neodělitelná, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 49-53
1960   Aragon a Erenburg o umění a realismu, Výtvarná práce, 8, 3, 1960/02/08, 5-6
1963   Počátky Skupiny 42, Výtvarná práce, 11, 19-20, 1963/11/01, 1-
1964   Ztráta skutečnosti, Výtvarná práce, 12, 4-5, 1964/03/24, 1-2
1965   Dopisy z války, Světová literatura, 10, 4, 1965/07, 151-160
1989   Dvě květnové výstavy - Střední věk…, Kmen, , 22, 1989/06/01, 10-11
1991   Du détail au fragment-affichiste du décollage, L´Amour de l´Art, , , 1991, 106-111
1999   Svět, v kterém žijeme, Cestou necestou, , , 1999, 24-29
1999   Počátky Skupiny 42, Cestou necestou, , , 1999, 49-57
1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, , , 1999, 194-228