Karel Lepík

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2015   Karel Souček: Život v obrazech / Obrazy života, Halda, z.s., Kladno (Kladno)