Lia Rondelli

* Turín (Torino),

 

sex: female

notes:
Itálie