Milan Romportl

* 14. 5. 1921, Litomyšl (Svitavy)
† 16. 12. 1982, Praha

 

sex: male

Milan Romportl

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha

Milan Romportl

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Výslovnost spisovné češtiny (Výslovnost slov přejatých. Výslovnostní slovník), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1981   Čteme je správně? (Slovníček výslovnosti cizích jmen), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha

Milan Romportl

periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1954/09   Naše řeč (Ústav pro jazyk český Čs. akademie věd), 37.ročník, 7-8.číslo, Ústav pro jazyk český ČSAV, Praha