Thomas Mayne Reid

* 1818, Irsko (Ireland)
1883,
dobrodružná četba

 

nationality: Irish
sex: male