Rudolf Brdička

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha