Vladimír Jarcovják

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1969   Vladimír Jarcovják
1983   Vladimír Jarcovják
1984   Vladimír Jarcovják: Variace
1987   Vladimír Jarcovják: Obrazy, objekty, grafika (1956 - 1987)
1989   Vladimír Jarcovják: Obrazy, pastely, objekty
1990   Vladimír Jarcovják
1990   Vladimír Jarcovják: Obrazy z let 1979 - 89
1994   Vladimír Jarcovják
2003   Vladimír Jarcovják: Obrazy - podněty z přírody
2005   Vladimír Jarcovják: Proměny v čase
2014   Vladimír Jarcovják
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1954   Členská výstava (Srpen 1954)
1957   Trasa 54 (Eva Burešová, Věra Heřmanská, Vladimír Jarcovják, Čestmír Kafka, Václav Menčík, Jitka Válová, Květa Válová)
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1959   Trasa 54
1959   Trasa 54 (Obrazy, sochy)
1960   Trasa 54
1961   Realizace
1961   1. pražský festival mladé grafiky
1961   Trasa
1963   Jarcovják, Vaca, Zoubek
1964   Trasa
1965   Objekt
1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta)
1966   Jarní výstava 1966
1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
1966   Výtvarné antiteze
1967   Obraz 67
1967   I. pražský salon
1967   Kunstforum Göhrde 67
1967   Svět v nás
1967   Socha a kresba
1967   Ze současné tvorby našich malířů (Obrazy z let 1957 - 1966)
1967   Współczesna plastyka z Pragi (XX. Festival Sztuk plastycznych Sopot 1967)
1968   1. bienále výzkumu grafiky
1969   Obraz 69 (Celostátní výstava současné malířské tvorby)
1969   Zestien Tsjechische kunstenaars (Dertien grafici en drie keramisten)
1969   Trasa
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1988   Přírůstky 1985 - 1987
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1989   Restaurátorské umění (Podíl českých výtvarných umělců na péči o kulturní památky)
1989   Žáci Fillovy školy (Grafika, drobná plastika)
1989   Přírůstky umělecké sbírky obrazů a kreseb v roce 1989
1990   Žáci Fillovy školy
1991   Trasa
1992   Minisalon
1992   S. V. U. Mánes (Seznam vystavených exponátů členů a hostů S. V. U. Mánes)
1992   Jiří Kolář, Vladimír Jarcovják, Radoslav Kratina, Vladimír Preclík, Joska Skalník
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
1993   Nová figurace
1993   Podzimní setkání členů S. V. U. Mánes v Jičíně
1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963)
1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art
1994   Jaroslav Hovadík, Vladimír Jarcovják, Svatopluk Slovenčík
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Přírůstky sbírek 1989-1994 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě)
1995   Abstraktní malířství (Obrazy a kresby 14 autorů)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
1999   Jubilanti Mánesa 1999
2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2002   Trasa
2004   Český filmový plakát 20. století
2004   Šedesátá / The sixties
2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století
2008   Corpus delicti (Grafické listy nejen ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě)
2008   Fillovi žáci (Katalog k výstavě třiceti pěti výtvarných umělců)
2010   Galerie Beseda (Osobnosti Galerie Beseda - Portréty (březen 2005 - březen 2010))
2010   Osobnosti Galerie Beseda (Díla (březen 2005 - březen 2010)
2011   Duše krajiny, duch místa
2012   12 let Galerie v Kapli
2016   Sbírka Evy Petrové (Mozaika drobných radostí)
2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 (IV. CH - J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2003   Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti /1939 - 2003/, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1954   Výstava IV. krajského střediska Aleš, Výtvarná práce, 2, 18, 1954/09/17, 5-
1957   Skupina Trasa 54, Výtvarná práce, 5, 22, 1957/11/23, 8-
1958   Mladí malíři: III, Výtvarné umění, 8, 3, 1958/06/10, 116-119
1958   Setkání s Trasou 54 v Galerii mladých, Květen, 3, 5, 1958/01, 284-284
1959   Pražské skupiny a domáce diskusie (Bratislavské februárové výstavy), Výtvarná práce, 7, 5, 1959/03/17, 8-
1961   Trasa má už svou historii..., Trasa, , , 1961, -
1963   Z ateliéru Vladimíra Jarcováka, Výtvarné umění, 13, 9-10, 1963/12/16, 416-418
1963   Stavba a báseň (K výstavě Jarcovják - Vaca - Zoubek ve Špálově galerii), Kulturní tvorba, 1, 40, 1963/10/03, 13-
1963   Jarcovják, Vaca, Zoubek..., Literární noviny, , , 1963/09/28, -
1963   Tři ve Špálově galerii, , , , , -
1963   Jarcovják - Vaca - Zoubek, Práce, , , 1963/10/04, -
1963   Z pražských výstavních síní (28. 9. 1963), Lidová demokracie, , , 1963/09/28, -
1963   Jistoty a hledání (Z pražských výstavních síní ), Rudé právo, , , 1963, -
1963   Přehled výstav, Výtvarná práce, 11, 17, 1963/10/05, 11-11
1966   Umění objektu, Výtvarné umění, 16, 6-7, 1966/09/05, 302-311
1967   Tschechische Kunst, Kunstforum Göhrde 67, , , 1967, -
1969   Klíčem k pochopení Jarcovjakovy tvorby může..., Výtvarná práce, 17, 16-17, 1969/11/24, 7-
1970   Výtvarné realizace v naší architektuře, Výtvarné umění, 19, 9-10, 1970/05/20, 422-453
1993   Umění tohoto století v rychlých proměnách..., Nová figurace, , , 1993, 3-92
1993   Vladimír Jarcovják Výstava Grafiky, Prostor Zlín, 1, 2, 1993/02, 8-
1994   Ani kříž, ani sloup, Denní telegraf, 3, 117, 1994/05/19, 9-9
1994   Galerie (Vladimír Jarcovják), Program, , 25, 1994, 42-
1997   Vladimír Jarcovják, Listy S.V.U. Mánes, 1, 3, 1997, 20-20
1997   Kresba členů S. V. U. Mánes (Praha, Mánes, dolní výstavní prostory, O kresbě, 10. 9. - 5. 10.), , , , , 0-0
1999   Konstrukce, figura a čas, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 96-99
1999   Kolorismus není pojem slohový..., Kolorismus, , , 1999, 8-23
2001   Poselství kamene u cesty (Vladimír Jarcovják), Vesmír, 80, 12, 2001/12, 714-
2002   Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi, Prostor Zlín, 9, 1 - 3, 2002, 16-19
2004   Vladimír Jarcovják (K životnímu jubileu jedné ze zakladatelských osobností Trasy), Prostor Zlín, 11., 3, 2004, 10-13
2007   Rozloučení s Vladimírem Jarcovjákem, Listy S.V.U. Mánes, 11, 1-2, 2007, 3-4
WWW
published, title (subtitle)
  Trasa (artlist.cz)
  Vladimír Jarcovják (artlist.cz)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1990   Vladimír Jarcovják: Obrazy z let 1979 - 1989
1990   Vladimír Jarcovják: Obrazy
2000   Vladimír Jarcovják: Barva a světlo
2003   Vladimír Jarcovják: Přemýšlení o přírodě
2005   Vladimír Jarcovják: Proměny v čase
2007   ak.malíř Vladimír Jarcovják (obrazy, asambláže a objekty)
2008   Vladimír Jarcovják: Retrospektiva
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1992   Jiří Kolář, Vladimír Jarcovják, Radoslav Kratina, Vladimír Preclík, Joska Skalník
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
1999   Jubilanti Mánesa 1999
2001   Objekt / objekt Object / Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time)
2002   Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi
2002   Mánes ve mlýnici
2002   Trasa
2003   Česká malba dnes
2004   Jubilanti S.V.U. Mánes 2004
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2011   Duše krajiny, duch místa
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
Album
published, title (subtitle)
1982   Pocta Emilu Fillovi od českých a slovenských výtvarných umělců
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1997   Aukce výtvarných děl starého a nového umění
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2002   Výtvarné umění / Fine Art
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2009   Aukce, Geometrická abstrakce
2010   18. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2013   31. aukce
2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění)
Diary
published, title (subtitle)
2004   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2005
Postcard
published, title (subtitle)
2012   abART - z Čech do světa (Vladimír Jarcovják: Dolů, 1986)
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
Picture
published, title (subtitle)
1977   Pocta kopřivám
1981   Předzvěst I
1988-89   Proměna
1990   Zář
1990   Finito
1992   Lomená vertikála
1992   Magické světlo
1993   Oběh
1996   Doteky
1996-97   Světelná zahrada
1999   Červená horizontála
2002   V prostoru
2004-05   Hroty II
2004-05   Kompozice
2005   Bez bližšího určení
2005   Teplý stín
2005   Bez názvu
Funeral Card
published, title (subtitle)
2007   Vladimír Jarcovják (akademický malíř)
2007   akademický malíř Vladimír Jarcovják (člen S.V.U. Mánes)
Periodical
published, title (subtitle)
1997   Listy S.V.U. Mánes (O kresbě)
2002   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo k výstavě Možná první a zatím poslední)
2003   Listy S.V.U. Mánes (Krajina domova třetího tisíciletí)
2004   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti S.V.U Mánes 2004)
Poster
published, title (subtitle)
1982   Vladimír Janoušek
1996   Kresba Mánesa
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen)
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
2011   Jmenný seznam osobností portrétovaných Václavem Chocholou
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění