Vladimír Jarcovják

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1957   „Trasa 54“ v „Galerii mladých“, Mladá fronta, 13, 277, 1957/11/20, 5-5
1958   Zpráva o první schůzi celostátní komise pro výstavu mladých výtvarníků, Výtvarná práce, 6, 3, 1958/02/22, 11-
1958   Mladým výtvarníkům, Výtvarná práce, 6, 5, 1958/03/22, 9-
1958   Nově přijatí členové a kandidáti, Výtvarná práce, 6, 9, 1958/05/22, 10-11
1959   K práci mladých grafiků, Výtvarné umění, 9, 8, 1959/12/05, 349-356
1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce, 8, 16, 1960/08/22, 2-
1965   Tvůrčí programy českého malířství po roce 1945, Výtvarné umění, 15, 4-5, 1965/06/21, 168-184
1966   Úspěch v Tichomoří, Výtvarná práce, 14, 5, 1966/03/17, 2-
1968   Úvaha nad naším současným malířstvím, Výtvarné umění, 18, 1-2, 1968/03/20, 29-44
1970   Výtvarné realizace v naší architektuře, Výtvarné umění, 19, 9-10, 1970/05/20, 422-453
1989   Žáci Fillovy školy (Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem), Průboj, Ústí nad Labem, , , 1989/09/09, 9-9
1991   Šedá konzerva, Mladá fronta Dnes, , , 1991/06/25, 4-4
1992   S. V. U. Mánes, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 25-26, 1992/12/10, 4-4
1992   Vernisáže (díla Jiřího Koláře, Vladimíra Jarcovjáka, Radoslava Kratiny,...)..., Květy, , 39, 1992, 0-0
1995   Přírůstky sbírek Oblastní galerie Vysočiny, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 12, 1995/06/08, 5-5
1996   Kresba Mánesa (Semily, Muzeum a Pojizerská galerie, 2.8.-20.10.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 23, 1996/11/07, 7-7
1999   O barvách (Litoměřice, Galerie výtvarného umění, 25. 6. - 30. 8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 16-17, 1999/08/26, 12-12
2000   V Moravské galerii znovu a jinak (Brno, Moravská galerie, Pražákův palác, Nová instalace českého výtvarného umění 20. století, stálá expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 1, 2000/01/13, 12-
2001   Objekt a Objekt / objekt (Praha, České muzeum výtvarných umění, Dům u Černé Matky Boží, 31.5. - 26.8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 14 - 15, 2001/07/12, 16-
2003   Stálá expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 5, 2003/03/06, 12-