Autoportrét s manželkou

Viktor Nikodém

* 12. 2. 1885, Třebíč (Třebíč), Česká republika (Czech Republic)
† 20. 2. 1958, Praha, Česká republika (Czech Republic)
translator, painter, Illustrator, Art Historian, art critic

 

nationality: Czech
sex: Male

NK AUT: jk01090196

notes:
Výtvarný kritik a malíř, autor překladů z francouzštiny.

Viktor Nikodém

Narodil se v rodině městského úředníka Viléma Nikodema (1852–1930) a matky Sofie rozené Kovalčíkové (1856–1936). Měl ještě o čtyři roky starší sestru Olgu. Rodina bydlela ve čtvrti Domky na Litoltově ulici v nájemním domě, jehož majitelem byl vinárník Jakub Lorenc. V bytě s nimi žila ještě Sofiina matka, babička Karolína.
Po vychození obecné školy absolvoval Viktor v letech 1897–1905 třebíčské gymnázium. Jeho spolužákem byl pozdější legionář a generál Jan Syrový. O rok dříve zde končil studia i jeho celoživotní přítel, malíř Bedřich Vaníček z Krahulova. Na přání rodičů studoval Viktor v letech 1906–1914 na Karlově univerzitě germanistiku. V období 1908–1909 studoval semestr na univerzitě ve Vídni a 1912–1913 semestr ve francouzském Nice. V té době se také definitivně rozhodl, že se bude věnovat teoretické a překladatelské práci. Za svých prázdninových pobytů v Třebíči začal kreslit a malovat. Z té doby jsou jeho první obrazy z Třebíče a okolí.
Po ukončení studia narukoval ještě roku 1914 do Jihlavy ke 14. pluku, s nímž odešel do Halle v Tyrolsku. Pluk byl odvelen 28. července 1916 na ruskou frontu, kde byl Viktor zajat. Nejdříve byl v Caricynu (Volgograd, Stalingrad, dnes opět Volgograd), kde se živil příležitostně jako pianista v biografu. Zde také vznikaly obrazy jeho ruské malířské anabáze.
Roku 1917 vstoupil do československých legií a byl zařazen jako praporčík k 6. a později k 7. střeleckému pluku. Bojoval u Bachmače, kde byl jedním z velitelů jeho spolužák, tehdy ještě poručík, Jan Syrový. V roce 1918 byl Nikodem převeden do fotografického oddělení štábu armády a následujícího roku pokračoval s čs. jednotkami v cestě do Vladivostoku. Při poznání krás sibiřské přírody i měst a vesnic padlo definitivní rozhodnutí, že se stane malířem.
V hodnosti poručíka se roku 1920 vrátil spolu s 6. Hanáckým plukem 23. lodním transportem zpět do vlasti, a ještě v témže roce nastoupil jako výtvarný poradce do Památníku odboje. Ředitelem byl tehdy jeho spolubojovník, legionář, spisovatel a básník generál Rudolf Medek.
Nikodem se v roce 1921 oženil Boženou Kužmovou z Litovle, kterou přátelé nazývali „paní BO“. Od tohoto roku jezdil na tzv. „nedělní malování“ nejen do Třebíče, ale i do Litovle a Velké Bystřice, kde bydlel jeho švagr. Své obrazy vystavil Nikodem za svého života jen jednou, v únoru až květnu 1921, kdy byla v Praze velká výstava prací ruských legionářů – výtvarníků. Památník odboje v Praze pak vydal publikaci Československé legie v Rusku – Malířské dokumenty, do které napsal Nikodem úvodní stať. Současně je zde reprodukováno deset jeho legionářských obrazů. V tomto roce také podniká studijní cestu do Německa. V roce 1924 vyšla v nakladatelství Čin jako 3. svazek úspěšná kniha Josefa Kopty Třetí rota s Viktorovou obálkou a ilustracemi. Do druhé světové války vyšla ještě několikrát. Ve sbírkách Památníku odboje je uložena řada Nikodémových obrazů a kreseb, vztahující se především k jeho malbám z období pobytu v Rusku a k ilustrační tvorbě.
Z Památníku odboje odchází V. Nikodem roku 1925 v hodnosti štábního kapitána do výslužby a nastupuje dráhu výtvarného publicisty a kritika. Stává se stálým spolupracovníkem kulturní rubriky legionářského listu Národní osvobození, a to až do roku 1948, kdy byl list zrušen. Publikoval v něm více jak šedesát kratších či delších článků a polemik. Podařilo se mu také uskutečnit vytouženou studijní cestu do Paříže.
S významným historikem umění Vincencem Kramářem se spřátelil v roce 1927, kdy ho podporoval ve snaze přeměnit Obrazárnu Společnosti vlasteneckých přátel umění na moderní galerii. V časopise Volné směry roč. 1927/28 redigoval spolu s J. Pečírkou zvláštní číslo věnované dílu sochaře Otto Gutfreunda, který tehdy tragicky zahynul. Roku 1928 napsal úvodní slovo k monografii Edouarda Maneta pro edici Prameny. Edici redigovali Emil Filla a Dr. Bedřich Fučík. Někdy od následujícího roku se Nikodemovi, Vaníčkovi a později také Kybalovi začínají pravidelně setkávat s V. Nezvalem. Samostatně nebo spolu s přáteli překládal Viktor statě především francouzských spisovatelů a surrealistů, publikovaných v letech 1930/1931 v časopise Zvěrokruh. Byly to práce P. Éluarda, L. Aragona, F. Mégreta, M. Prousta, A. Bretona, S. Mallarméa aj.
V roce 1936 publikoval v edici Prameny monografie A. Renoira a P. Picassa a zastával se v polemickém článku Emila Filly proti jeho kritikům. Následujícího roku se začal intenzivně zabývat životem a dílem Františka Tichého. Také navštívil podruhé Paříž. Do roku 1942 publikoval v Pramenech monografii E. Maneta a G. Courbeta, zabýval se dílem Mikoláše ve vztahu k českým dějinám a dílem Jana Zrzavého. Vydal také článek o historických dřevěných formách figurálních perníků a roku 1941 upravil pro Čin monumentální publikaci Stavitel chrámu věnovanou Otokaru Březinovi.
V roce 1943 se mu zhoršila choroba provázená chrlením krve. V této době psal studii o B. Sprangerovi, J. V. Melichovi a třebíčských betlémech. Od roku 1944 byl Nikodem zaměstnán v nakladatelství Čin jako redaktor publikací o výtvarném umění. Krátce na to však již nebylo možné téměř nic vydávat, protože nebyl papír. V této době začíná malovat nejen v neděli, ale i ve všedních dnech. Pro Uměleckou besedu napsal r. 1948 „malou“ monografii o B. Vaníčkovi. V letech 1946–1949 napsal svoji nejobsáhlejší studii o Fillově grafice. Práci mu ale nebylo umožněno vydat, stejně jako monografii o sochaři Otto Gutfreundovi a články o poměru kubismu a socialistického realismu.
Roku 1953 odesílá Nikodem Československému svazu výtvarných umělců jako odpověď na blahopřání ke svým sedmdesátinám dlouhý dopis, ve kterém formuluje své zásadní politické stanovisko. Paní Haně Fillové posílá 7. října obsáhlý soustrastný dopis k úmrtí jejího manžela. Viktor Nikodem zemřel v roce 1958 v Praze. Téhož roku vyšla v edici Nové Prameny v Nakladatelství československých umělců jeho „velká“ monografie přítele Bedřicha Vaníčka.
Radovan Zejda, 12.4.2018

Viktor Nikodém

Autoportrét s manželkou
 

Viktor Nikodém

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1906 - 1914   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta

Viktor Nikodém

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   vojáci 1. světové války, *1914

Viktor Nikodém

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1970/05/24 - 1970/06/14   Viktor Nikodem, Západomoravské muzeum, Třebíč (Třebíč)
1971/04/02 - 1971/05/02   Viktor Nikodem: Obrazy a kresby, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2010/04/29 - 2010/08/15   Viktor Nikodem: Intimní zpověď, Nová výstavní síň, Chrudim (Chrudim)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1938/09   Náš voják ve výtvarném umění XIX. a XX. století, Obecní dům, Praha
1967/06   Moderní české umění ze sbírky Rudolfa Hršela, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1969/02   České moderní umění ze sbírky Rudolfa Hršela, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1969/03/16 - 1969/04/20   České moderní umění ze sbírky Rudolfa Hršela, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2008/11/06 - 2009/02/08   Pole tvůrčí a válečná, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)

Viktor Nikodém

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (IX. Ml – Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Viktor Nikodem, Okresní kulturní středisko Bedřicha Václavka (Osvětový dům Bedřicha Václavka), Třebíč (Třebíč)
  1971   Viktor Nikodem: Obrazy a kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1938   Náš voják ve výtvarném umění XIX. a XX. století, Sdružení výtvarníků v Praze, Praha
  1967   Moderní české umění ze sbírky Rudolfa Hršela, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1969   České moderní umění ze sbírky Rudolfa Hršela, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2006   Light Art from Artificial Light: Light as a Medium in 20th and 21st Century Art/ Licht Kunst aus Kunst Licht: Licht als Medium der Kunst im 20. und 21. Jahrhundert, Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), Karlsruhe
  2008   Pole tvůrčí a válečná / Fields of Art and Battle (Výtvarné umění ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha / Fine art of the collection of the Military History Institute Prague), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Viktor Nikodem: Intimní zpověď
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Osobnosti Třebíčska, Vydavatelství Akcent, Drahomír Rybníček, Třebíč (Třebíč)
  2005   Recenze texty rozhovory 1995 - 2004 (2. část), Amaprint Kerndl, s.r.o., Třebíč (Třebíč)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce
  1958   Rozloučení s Viktorem Nikodémem, Výtvarná práce
  1959   Viktor Nikodem: Bedřich Vaníček, Výtvarné umění, 8, 9, 427-428
  1965   K nedožitým osmdesátinám Viktora Nikodéma, Výtvarná práce
  1970   Viktor Nikodem v Třebíči, Výtvarná práce
  2000   Viktor Nikodem, Osobnosti Třebíčska, 126-129
  2005   Malíř se bál, že nebude pochopen (K Viktoru Nikodemovi - říjen 2000), Recenze texty rozhovory 1995 - 2004, 274-275
  2010   Zpověď Viktora Nikodema, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Viktor Nikodém (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org

Viktor Nikodém

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Auguste Renoir, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1936   Pablo Picasso, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1941   Gustave Courbet, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1948   Malíř Bedřich Vaníček, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1958   Bedřich Vaníček, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha

Viktor Nikodém

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949   J. B. Foerster (Jeho životní pouť a tvorba 1859-1949), Národní hudební vydavatelství Orbis, Praha
  2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
  2006   Rudolf Kremlička: O něm a s ním (Vlastní texty Rudolfa Kremličky a texty o Rudolfu Kremličkovi), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1942   Nové kresby Františka Tichého, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1944   Bedřich Vaníček: Výstava obrazů z let 1939-1943, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1945   Vojtěch Tittelbach, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1946   Primitiv Natalie Schmidtová, Umělecká beseda, Praha
  1947   Emil Filla: Práce z let 1946-47, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1948   Souborná výstava sochařského díla Otty Gutfreunda, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1956   Bedřich Vaníček (Výstava malířského díla)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1938   Edouard Manet, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1941   Dílo Jana Zrzavého (1906-1940), Družstevní práce, Praha 1
  1967   Cirkus a varieté Františka Tichého, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2006   Já su stěhovavý pták / I'm a Migrating Bird (Natálie Masliková-Schmidtová (1985-1981)), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1925   41. podzimní členská výstava Mánesa, Národní osvobození
  1926   Soutěž na Smetanův pomník v Praze, Národní osvobození
  1926   Z pražských výstav, Národní osvobození
  1927   Posmrtná výstava životního díla Otty Gutfreunda, Národní osvobození
  1927   Výstava obrazů a kreseb Zdeňka Rykra, Národní osvobození, 4, 328
  1927   Z pražských výstav...U Rubeše..., Národní osvobození
  1928/04/04   Soutěž na fontánu na Sm. nám., Národní osvobození, 5, 95
  1929   Druhá Kubištova výstava, Národní osvobození
  1929   Kubištova výstava v Aventinské mansardě, Národní osvobození
  1929   Výstava malířského díla Bohumila Kubišty, Národní osvobození
  1930   25 let Moderní galerie, Národní osvobození
  1930/04/18   U Rubeše, Národní osvobození, 7, 107
  1931   Gutfreundovy kresby v Mánesu, Národní osvobození
  1931   Nové obrazy Zdeňka Rykra u Topiče, Národní osvobození
  1931   Obrazy Zdeňka Rykra u Topiče, 8, 143
  1932   Nové obrazy Rykrovy, Národní osvobození, 9, 143
  1936   Situace surrealismu v ČSR, Surrealismus
  1937   Malíř Zdeněk Rykr, Národní osvobození
  1938   Z výstavy surrealistické malby Štyrského a Toyen, Národní osvobození, 12
  1942   Svět za rámem a jeho stavba v malbě Bedřicha Vaníčka, Život, 33-42
  1946   Primitiv Natalie Schmidtová, Primitiv Natalie Schmidtová
  1948   Umělcovo dílo sice žije dál po jeho smrti..., Souborná výstava sochařského díla Otty Gutfreunda
  1956   Bedřich Vaníček se narodil 20. května 1885..., Bedřich Vaníček, ¨
  1964   Fillova grafika (Umělecká grafika u nás a ve Francii od impresionismu), Výtvarné umění
  1964   O kresbě (Mistří kresby), Výtvarné umění

Viktor Nikodém

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1941   Stavitel chrámu (Památník básníka a myslitele Otokara Březiny), Čin, tiskové a nakladatelské družstvo československých legionářů, Praha
  1949   J. B. Foerster (Jeho životní pouť a tvorba 1859-1949), Národní hudební vydavatelství Orbis, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1921   Zborov, Čin, tiskové a nakladatelské družstvo československých legionářů, Praha

Viktor Nikodém

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1934   Pes druhé roty, Nakladatelství Gustav Voleský, Praha
  1959   Z mého života, Československý spisovatel, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1930/11   Zvěrokruh 1, 1., 1, Ústřední studentské knihkupectví a nakladatelství, Praha

Viktor Nikodém

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Magnetická pole, 7., 4, Československý spisovatel, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1930   Člověk aproximativní (Fragment), Zvěrokruh 2, 56-58
  1930   Čokoládový projekt, Fénické šprýmy, Zvěrokruh 1
  1930   Druhý manifest surréalismu, Zvěrokruh 2, 60-74
  1930   Hledání ztraceného času, Zvěrokruh 1, 24-24
  1930   Jedenáct thesíé o Feuerbachovi, Zvěrokruh 2, 54-55
  1930   Konfekce, Zamilované, Zvěrokruh 1
  1930   Moderní, Starý bojovník, Přehánění, 97-28, Zvěrokruh 1
  1930   Poznámky o poesii, Zvěrokruh 2, 74-77
  1930   Prosinec dialektický materialismu, Zvěrokruh 2, 50-54
  1930   Richard Wagner (Rozjímání francouzského básníka), Zvěrokruh 2, 88-90
  1930   Stesk podzimu, Zvěrokruh 1, 27-27
  1930   Surréalistické hříčky, Zvěrokruh 1, 38-39
  1930   Zvykl si..., Jsem zcela sám..., Zvěrokruh 1

Viktor Nikodém

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Emil Filla, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Prameny (Akord 1937/4), Umění, 48-53
  1958   Viktor Nikodém, Bedřich Vaniček - Antonín Hartmann..., Výtvarná práce

Viktor Nikodém

institution, city  
Galerie výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
Národní divadlo, Praha
Vojenské historické muzeum, Praha
Západomoravské muzeum, Třebíč (Třebíč)