Viktor Nikodém

Book
published, title (subtitle), notes, publisher, city
1921   Zborov, obálka, Čin, tiskové a nakladatelské družstvo československých legionářů, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), notes, publisher, city
1941   Stavitel chrámu (Památník básníka a myslitele Otokara Březiny), , Čin, tiskové a nakladatelské družstvo československých legionářů, Praha
1949   J. B. Foerster (Jeho životní pouť a tvorba 1859-1949), , Národní hudební vydavatelství Orbis, Praha