František Halas

* 3. 10. 1901, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
† 27. 10. 1949, Praha, Česká republika (Czech Republic)
translator, Editor, Poet, Writer

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01033200

František Halas

Halasův rod pocházel z Kunštátska, kam se také básník rád vracel. Narodil se v brněnském předměstí Husovice. Jeho otec byl zaměstnán v textilce a aktivně se podílel na dělnickém hnutí. Organizoval stávky, v 50. letech vydal tři svazky vzpomínek (např. Máje a prosince). Matka Františkovi zemřela, když mu bylo osm let. Vyučil se v Píšově knihkupectví v Brně (1920 - 1921), angažoval se v levicovém hnutí mládeže. Pracoval jako příručí u knihkupce Kočího, kam chodilo tehdejší literární Brno. František Halas uveřejňoval své první práce v deníku Rovnost, spolu s Bedřichem Václavkem založil v Brně odbočku pražského Devětsilu, podílel se na Wolkrově manifestu Proletářské umění. Do 20. let spadají jeho první básnické pokusy, ovlivněné zejména poetismem a programy Karla Teigeho. Jako úředník Úrazové pojišťovny nastoupil dvouletou vojenskou službu, poté odjel na půl roku do Paříže. Po návratu obtížně hledal zaměstnání, žil u Václavka, s nímž redigoval časopisy Pásmo a Sršatec. Na podzim 1926 získal místo redaktora v pražském nakladatelství Orbis. Spřátelil s Jaroslavem Seifertem, Vítězslavem Nezvalem, Vladimírem Holanem i s katolickým básníkem Janem Zahradníčkem a Josefem Horou. V roce 1927 vyšla Halasova první básnická sbírka Sepie. Jako osobitý výraz poetismu byla přátelsky přijata kolegy a vlídně přivítána i F.X. Šaldou. Další sbírka Kohout plaší smrt (1930) již měla jinou odezvu. Halas se v ní odpoutal od avantgardistického kánonu, objevují se v ní pro básníka typické motivy zániku, smrti, samoty, ticha, vyjádřené (Nezvalem velmi kritizovaným) nemelodickým veršem. V následující sbírce Tvář (1931, věnovaná Josefu Horovi) a o dva roky později připojené sbírce Hořec Halas naopak vytvořil harmonickou milostnou poezii. Roku 1932 dokonce dostal státní cenu (obnos 5 000 Kč obratem věnoval stávkujícím kovodělníkům). Pětidílná litanická báseň Staré ženy (1935) se na jedné straně dočkala rozporných kritik (Arne Novák dokonce napsal: "..ecce poeta", Šalda vyslovil nesouhlas), na druhé straně díky velkému čtenářskému ohlasu šesti po sobě jdoucích vydání. Halas sám se trvale zabýval problémem poslání poezie-má být "čistá", nebo sloužit jako zbraň ve společenských konfliktech. Vnitřní svár se promítl i do sbírky Dokořán (1936), kde se objevují verše o španělské válce (Halas v ní krátce pobyl), básně odkazující na tradiční poezii (Mácha), ale i velká skladba Nikde. Sbírka, která patří ke klenotům české poezie, vyvolala rovněž přijetí i odmítnutí. Ke kritice zleva i zprava přiložil Halas i politické polínko: v březnu 1938 podepsal prohlášení proti moskevským komunistickým procesům a zvěrstvům. Známé jako "trockistický manifest" vyšlo v Kalandrově časopise Proletář, podepsali je i Teige, Holan, Seifert, Toyen, Štýrský, Václav Černý, J. L. Fischer.

Ve stejném roce vychází sbírka Torzo naděje. Obsahuje básně bezprostředně vzniklé pod vlivem událostí pro český národ pohnutého roku 1938 (Praze, Zpěv úzkosti, Mobilisace). Pro svou naléhavou působivost patří k Halasovým nejznámějším textům. Josef Hora o ní napsal: "Až se bude číst po letech, zatají čtenář dech, neboť v ní nalezne všechnu tragiku, všechno nadlidské napětí mysli, všechnu tíhu zkoušky, ale i všechnu mravní odvahu, kterou jsme našli, abychom od sebe odmítli nevěru a zoufání". Halas sám se zapojil do odbojového hnutí, přispíval do ilegálního tisku (Křik koruny české), dlouhé měsíce trávil v Kunštátě, v roce 1942 se před gestapem ukrýval v sanatoriu v Tišnově. Jeho válečná tvorba se vrací k hodnotám minulosti. V roce 1940 vydává báseň v próze Já se tam vrátím, v níž oslavil Kunštátsko, a básnický cyklus Naše paní Božena Němcová. Sbírka Ladění obsahuje básně z let 1937 - 41, svou apelativní poezii, psanou za války pro ilegální tisk i těsně v poválečném období, shrnul do sbírky V řadě (1947). Psal i básně pro děti (Do usínání, Počítadlo), překládal z polské, maďarské a ruské literatury, psal zasvěcené eseje a úvahy o poezii a umění, výtvarné recenze a portréty umělců. Společně s Holanem edičně připravil antologii lidové poezie Láska a smrt.

Bezprostředně po válce se Halas vrhl do veřejné práce. Stal se sekčním šéfem ministerstva informací, odpovídal za vydávání knih. Stává se předsedou Syndikátu čs. spisovatelů, poslancem Prozatímního shromáždění. Znovu se sbližuje s Nezvalem, který má na starosti film. V roce 1947 navštívili společně Sovětský svaz, kde se setkali např. s Borisem Pasternakem. Tato cesta ukončila Halasův poválečný optimismus. Spolu s otcem odmítl praktiky KSČ na její cestě k moci, nesmířil se s poúnorovými praktikami a čistkami, nevstoupil ani do Svazu čs. spisovatelů, nepřidal se k autorům ód na Stalina. To mu samozřejmě vyneslo nepřízeň předních soudruhů, zejména Ladislava Štolla a Václava Kopeckého.
I Nezval, který na Halasově pohřbu 5. 11. 1949 v Kunštátě četl své smuteční básně, útočil o sedm let později na svého přítele na spisovatelské konferenci. Už několik týdnů po smrti byl Halas podroben tvrdé politické kritice, jeho knihy byly vyřazovány z knihoven. Halasova poslední sbírka A co básník? mohla vyjít až v roce 1957. Obsahuje i básníkovo memento a varování - báseň A co básník. Souborné dílo básníka, který patří k nejvýraznějším a nejčtenějším tvůrcům 30. a 40. let a spoluvytvářel podobu a vývoj české lyriky i moderního českého básnictví, bylo souborně vydáno v pěti svazcích v letech 1968 - 83, šestý svazek, obsahující Halasovu korespondenci, vydalo nakladatelství Torst v roce 2001. Město Kunštát Halasovi jako prvnímu udělilo čestné občanství, každý rok v říjnu se zde konají podzimní literární dny, nazvané Halasův Kunštát.

V rodném Brně je po něm pojmenováno náměstí v Lesné.

zdroj: www.brno.cz

František Halas

Max Švabinský: František Halas, 1956, litografie
František Muzika: František Halas, 1928
 

František Halas

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
???? - ????   Orbis, Praha, Vinohradská třída 46

František Halas

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Česká akademie věd a umění, *
???? - ????   Devětsil (Umělecký svaz Devětsil), *1920/10/5
???? - ????   osobnosti (Praha 3), *, bydliště Kouřimská 14, Praha 3, Vinohrady
???? - ????   Skupina Kvart, *1935

František Halas

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1959/12   Tvář Františka Halase, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
1959/12/12 - 1960/01/24   Tvář Františka Halase, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1960/01   Tvář Františka Halase, Památník národního písemnictví, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1935/05/08 - 1935/05/31   Výstava spolupracovníků Kvartu, Ústřední knihovna hlavního města Prahy, Praha
1937/05/08 - 1937/05/27   Výstava československé avantgardy, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1955 - 1955/04/25   Dětská kniha v osvobozené republice, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1969/10/13 - 1969/10/25   Svět čte naši literaturu, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1982/03/24 - 1982/04/12   Písemné dokumenty českých spisovatelů a básníků, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
1990   Devětsil. The Czech Avant-Garde Art, Architecture and Design of the 1920s and the 1930s, Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
1990   Devětsil. The Czech Avant-Garde Art, Architecture and Design of the 1920s and the 1930s, Design Museum London, Londýn (London)
2011/11/06 - 2012/03/11   New Formations: Czech Avant-Garde Art and Modern Glass from the Roy and Mary Cullen Collection, Museum of Fine Arts Houston, Houston
2019/02/09 - 2019/05/26   Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím (Příběh české avantgardy), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2014/11/12   Czech Avant-Garde Art from the Roy and Mary Cullen Collection, Sotheby's, Londýn (London)
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín), Aukční síň Vltavín, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/22 - 2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín) - výstava, Aukční síň Vltavín, Praha

František Halas

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
  1982   Rukopisy českých básníků a spisovatelů
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   Devětsil (Czech Avant-Garde Art, Architecture and Design of the 1920s and 30s), Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
  2003   Záznamy času / Records of Time (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze / From the Collection of the Museum of Czech Literature), Památník národního písemnictví, Praha
  2011   New Formations (Czech Avant-Garde Art and Modern Glass from the Roy and Mary Cullen Collection), Museum of Fine Arts Houston, Houston
  2019   Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím / Prague Was More Beautiful Than Rome (Příbeh české avantgardy / Story of the Czech Avant-garde), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Moderní básnické směry, Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
  1945   Dvě vzpomínky
  1959   Španělský podzim Františka Halase (Fakta a dokumenty), Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1963   Jak číst poezii, Československý spisovatel, Praha
  1963   Nevzpomínky, Československý spisovatel, Praha
  1964   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1967   Poetismus, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1968   Obrazy (František Halas), Československý spisovatel, Praha
  1969   Dvacátá léta (Kritiky a stati), Československý spisovatel, Praha
  1969   Tváře ve stínu (Medailóny), Růže, České Budějovice (České Budějovice)
  1971   Imagena (František Halas), Československý spisovatel, Praha
  1971   Třicátá léta (Kritiky a stati), Československý spisovatel, Praha
  1972   Chvíle setkání (František Halas - Karel Michl), Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  1973   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1976   Chvíle setkání, věčnost vzpomínky (Medailóny Františka Halase, Jaromíra Johna, Jindřicha Štyrského), Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1979   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1980   Z moderní české literatury (O vybraných dílech z první poloviny 20. století), Československý spisovatel, Praha
  1982   K vývoji české lyriky (Studie a recenze), Československý spisovatel, Praha
  1982   Páté přes deváté (Čtení o básnících a tvůrčích lidech), Československý spisovatel, Praha
  1987   Skrytá tvář české literatury, Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1989   Když hoří obrazy (Vzpomínky), Melantrich, a.s., Praha
  1989   Setkání s českými spisovateli, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1992   Halasové, Scholaris, Brno (Brno-město)
  1995   Skutečnost Svoboda (Kulturněpolitické stati a polemiky z let 1945-1948), Český spisovatel, a.s., Praha
  1996   Dodatky, Český spisovatel, a.s., Praha
  1997   Takoví byli (Čeští spisovatelé 1800-1945 v zrcadle vzpomínek a korespondence, I. díl: A-L), Fortuna, Praha
  1998   Setkávání s Janem Bauchem, Emanuel Křenek, Opava (Opava)
  1999   52+2 (Čtení pro každý den v roce a dva navíc), Tiskárna a vydavatelství 999, s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  1999   František Halas (O životě a díle 1947-1999), Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2001   Dopisy (František Halas), Torst, Praha
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1977   Slovníček básníků, Propagační oddělení nakladatelství Československý spisovatel, Praha
  1977   Žili a pracovali v Brně, Rapid a.s. - československá reklamní agentura, Praha
  1980   Kdo byl kdo (Díl první), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
  1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
  2012   Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. (Čeští spisovatelé), Nakladatelství Libri, Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1836   František Halas: Dokořán. (Akord 1936/5), Poesie, 111-112
  1930   Knihy a publikace (Kohout plaší smrt), Zvěrokruh 1, 45-47
  1936   František Halas: Staré ženy / Nová lyrika (Sezona (Recenze)), Život
  1937   Básník pegasa hřebelcuhící a do nebe volající, Brána, 111
  1937   Byt básníka Františka Halase. (poznámka)
  1945   Od loučky k žárovce, Dvě vzpomínky, 11-15
  1946   Pásmo válečné lyriky, Akord, 276-288
  1948   Halasův Mickiewicz, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 404-404
  1955   Poslední knihy ze SNDK, Výtvarné umění, 5.ročník, 5.číslo, 239-239
  1955   Výstava dětské knihy, Výtvarná práce, 7
  1959   V sobotu 12. prosince byla v brněnském Domě pánů z Kunštátu zahájena..., Výtvarná práce, 15
  1963   S. M. K. Devětsil, Plamen, 5.ročník, 8.číslo, 93-95
  1964   Cesta Františka Halase, Plamen, 26-32
  1966   Edice Potopy a Hladu Františka Halase, Literární archív, 123-178
  1969   F. X. Šalda a František Halas, Literární archív, 424-449
  1969   František Halas - mýtus a skutečnost, Tvář, 4.číslo, 27-31
  1976   Setkání s Františkem Halasem, Chvíle setkání, věčnost vzpomínky, 7-90
  1982   ...a ze záporu nový klad (Několik poznámek o české poezii za nacistické okupace), Literárněvědný sborník Památníku národního písemnictví, 83-90
  1983   Frantisek Halas, Revue K
  1984   František Halas (3.10.1901 Brno-27.10.1949 Praha), Kontury české literatury pro děti a mládež, 219-220
  1988   Pohanská poezie (Láska a smrt, výbor F. Halase a V. Holana z lidové poezie), Obhajoba umění, 398-400
  1990   Ideový konflikt mezi křesťanstvím a komunismem ve světle života a díla Františka Halase, List pro literaturu, 20-25
  1991   Pohanská poezie (Láska a smrt, výbor F. Halase a V. Holana z lidové poezie), Obhajoba umění, 219-220
  1993   František Halas (3.10.1901 Brno - 27.10.1949 Praha), Lexikon české literatury 2/I H-J, 37-43
  2010   Ještě vidím toho zvláštního člověka před sebou... (Máchovské pasti, paradoxy, paralely), Mácha redivivus (1810-2010), 103-137
  2012   Halas František (3.10.1901 Brno - 27.10.1949 Praha), Slovník autorů literatury pro děti a mládež II., 150-152
  2014   Dětství, kniha pro děti a avantgarda, Heslář české avantgardy, 105-121
  2022   Poesie (Literatura pro děti a mládež (pohádka)), Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, 508-511
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   František Halas (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím / Prague Was More Beautiful Than Rome (Příběh české avantgardy / Story of the Czech Avant-garde), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   Aukční síň Vltavín: 202. aukce - Bibliofilie a grafika, Aukční síň Vltavín, Praha
cd-rom
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Básníci před mikrofonem, Radioservis, a.s., Praha
nakladatelský prospekt
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Slunovrat (Československý spisovatel), Československý spisovatel, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 2.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 5.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1946/05   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XII..ročník, 7-8.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1983/09   Revue K (Deml Halas Blatny Hejda), 12.číslo, Revue K, Paříž (Paris)
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Programový bulletin (október 1991), České kultúrne stredisko, Bratislava (Bratislava)

František Halas

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927   Sepie (Poesie), Odeon (Jan Fromek), Praha
  1930   Kohout plaší smrt (básně 1928 -1929), Rudolf Škeřík, Praha
  1932   Tiše, Dr. Bedřich Fučík
  1934   Hořec (Poesie 1932-33), Družstevní práce, Praha 1
  1936   Dokořán, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1936   Staré ženy, František Borový, nakladatelství, Praha
  1939   Torso naděje, František Borový, nakladatelství, Praha
  1942   Ladění, František Borový, nakladatelství, Praha
  1945   Torso naděje, František Borový, nakladatelství, Praha
  1946   Naše paní Božena Němcová, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1946   Staré ženy, František Borový, nakladatelství, Praha
  1947   Já se tam vrátím..., Vysočina, spolek rodáků a přátel Českomoravské vysočiny v Praze, Praha
  1947   Staré ženy, Nakladatelské družstvo Máje, Praha
  1948   Kohout plaší smrt, František Borový, nakladatelství, Praha
  1948   Naše paní Božena Němcová, František Borový, nakladatelství, Praha
  1948   Sepie, František Borový, nakladatelství, Praha
  1948   V řadě, František Borový, nakladatelství, Praha
  1957   A co?, Krajské nakladatelství v Brně, Brno (Brno-město)
  1958   Magická moc poesie, Československý spisovatel, Praha
  1959   Triptych o ohrožené zemi (Torso naděje, Já se tam vrátím, Naše paní Božena Němcová), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1965   Dvanáct dopisů F. Halase ženě, Československý spisovatel, Praha
  1968   Krásné neštěstí / František Halas, Československý spisovatel, Praha
  1968   Obrazy
  1981   Časy, Československý spisovatel, Praha
  1983   A co básník, Československý spisovatel, Praha
  1989   Les Vieilles Femmes, Les Jeunes Femmes, Revue K, Alfortville
  2011   Dokořán, Dokořán s.r.o., Praha
  2013   Před usnutím, Albatros Media, a.s., Praha
bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1941   Básně pro děti, Jan Jelínek, Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)

František Halas

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Miloš Jiránek (1875 - 1911), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1940   Jan Zrzavý: Výstava obrazů
  1940   Obrazy Otakara Mrkvičky
  1942   Obrazy Jana Baucha, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1945   Emil Filla: Obrazy a kresby dosud nevystavené z let 1938-1939, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1945   Jan Bauch
  1945   Jaroslav Král
  1946   Dojmy z Mathausenu Bohumila Lonka (Pod zášttou Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých po obětech nacismu), Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1946   Vilém Plocek, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1947   Emil Filla: Práce z let 1946-47, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1948   Bohdan Lacina 1948
  1948   Pravoslav Kotík, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1959   František Bidlo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1960   Pravoslav Kotík
  1960   Sochař Karel Lidický (Výtvarné Hlinecko 1960), Národní galerie v Praze, Praha
  1963   Z díla Františka Tichého (Obrazy - kresby - grafika), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1964   Bohdan Lacina
  1965   Vilém Plocek, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1969   Dana Štormová: Halasiana a barevná grafika
  1972   Antonín Smažil: Obrazy (Malba, kresba, grafika), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1973   Jiří John: Kresby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1974   Jan Bauch: Návrat Odysseův
  1974   Josef Čapek a kniha tištěná v jeho grafické úpravě na Moravě
  1974   Z tvorby Ladislava Babůrka, Okresní kulturní středisko Bedřicha Václavka (Osvětový dům Bedřicha Václavka), Třebíč (Třebíč)
  1977   Jaroslav Král: Kresby
  1977   Vladimír Tesař: Vysočina, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1979   Vladimír Tesař: Kresba - grafika - obrazy
  1980   Emil Filla (Pamětní síň na Peruci), Výstavnictví n.p., Praha
  1981   Bohdan Lacina: Grafika
  1982   František Tichý 1896 - 1961, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1986   Jaroslav Cheben: Obrazy, kresby, grafika, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1987   Svět Emila Filly, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1989   Oldřich Oplt, Městské muzeum a galerie, Lomnice nad Popelkou (Semily)
  1990   Pavel Poličanský: Krajiny domova, Středočeská galerie, Praha
  1996   Růže pro Josefa Sudka, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1997   Bohdan Lacina: Knižní a volná grafika, Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
  1997   Bohuslav Reynek: l'image dans l'oeuvre poetique et graphique, Romarin, Les Amis de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek, _
  2000   Jiří John: Kresby
  2001   Jiří Kolář: Pocta Boženě Němcové, Jiří Kolář, _
  nedat   Národní umělec Vojtěch Sedláček, Jednotný klub pracujících, Police nad Metují (Náchod)
  nedatováno   Jan Rapin
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Španělé Pařížské školy, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1971   Alois Jirout – Ludmila Jiroutová: Knižní vazby z let 1929–1971, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1971   Bič smíchu, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1973   Boje a zápasy (České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1986   Für Spanien (Internationale Kunst und Kultur zum spanischen Bürgerkrieg), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1987   Česká avantgarda Španělsku
  1994   Zrcadlení: Setkání IV., Galerie H Lázeňská 1112, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  1996   Dnešek je celý nesvůj (Česká literatura 1945 - 1948), Památník národního písemnictví, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1934   Poesie (1934 - osm básní), Klub nakladatelů Kmen, Praha
  1936   Básníkův rok, Družstevní práce, Praha 1
  1937   Moderní básnické směry, Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
  1941   Josef Mánes: Květiny, Orbis, Praha
  1941   Sestry v kráse (Výbor z nejlepších českých básní lyrických), Karel Voleský, Praha
  1945   Kouzlo hraček, Nakladatelství - knihkupec: Václav Naňka, Praha
  1945   Metod Doležil (K šedesátým narozeninám vydalo Pěvecké sdružení pražských učitelů), Státní nakladatelství v Praze, Praha
  1946   Květnové dny (K prvnímu výročí osvobození), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1948   Lví stopou, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1948   Tvář Československa, Orbis, Praha
  1949   Práce zpívá, Československý spisovatel, Praha
  1956   Čtvero pozdravení
  1957   Setkání s básníky, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1958   Spoločným hlasom (Verše o bratrstve Čechov a Slovákov), Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)
  1959   Španělský podzim Františka Halase (Fakta a dokumenty), Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  1962   The Linden tree (An Anthology of Czech and Slovak Literature 1890-1960), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1964   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1964   Udeřila hodina, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1965   Jakou barvu má srdce (Antologie české poezie 1945 -1965), Československý spisovatel, Praha
  1967   Cirkus a varieté Františka Tichého, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1967   Říjen 1917 - 1967 (Sborník poezie), Československý spisovatel, Praha
  1971   Antonín Procházka a kniha, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1972   Chvíle setkání (František Halas - Karel Michl), Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  1972   Milenky, ženy, matky (Čeští básníci ženám), Československý spisovatel, Praha
  1974   Egon Hostovský (Vzpomínky, studie a dokumenty o jeho díle a osudu), Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1974   Tisíc let české poezie (III. Česká poezie XX. století), Československý spisovatel, Praha
  1976   Babiččino údolí, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1978   Básníci na cestách (Výbor z české cestopisné lyriky 20. století), Československý spisovatel, Praha
  1980   Chvála věcí (Úvahy o smyslu věcí v našem životě), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1980   Malá knížka o Babičce, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  1982   Věčné návraty, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1983   Čítanka ruské literatury I, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1984   Láska a smrt (Výbor lidové poezie), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Malá knížka o Baladách a romancích, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  1984   Živý pramen (Výbor z české a slovenské lidové poezie), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1986   Malá knížka o Máji, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  1987   A co Paříž? Jaká byla?, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
  1988   Josef Mánes a umělecká rodina Mánesů, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1989   Emil Filla, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1993   Běla Kolářová (Objekty a asambláže / Objets et assemblages), Torst, Praha
  1995   Skutečnost Svoboda (Kulturněpolitické stati a polemiky z let 1945-1948), Český spisovatel, a.s., Praha
  2001   Dopisy (František Halas), Torst, Praha
  2001   Tvář naší země: Krajina domova, Studio JB (Bárta & Bárta), Lomnice nad Popelkou (Semily)
  2004   Malíř - básník (Vzpomínání na Josefa Čapka), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2012   Automatická madona (Antologie Skupiny Ra), Filip Tomáš - Akropolis, Praha
  2012   Bohuslav Reynek: Korespondence, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2018   Opus International, PageFive, Praha 7
  2018   Sto obrazů 1918–2018, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1933   Mahenovi (Sborník k padesátinám), Družstevní práce, Praha 1
  1936   Anthologie protifašistických umělců, B. Šmeral, Praha
  1936   Básník a země (K. H. Mácha 1836-1936), F. Hnyk, Litoměřice (Litoměřice)
  1936/01   Blok 1936 (Sborník pro literaturu a kritiku), Emil Hanf, Praha
  1938   Čsl. poesie let 1918-1938, Klub nakladatelů Kmen, Praha
  1940   České kraje (České a moravské krajiny v slovech naších básníků a v dílech našich umělců), Karel Borecký, Praha
  1940   Srdce vlasti Praha očima básníků a umělců, Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
  1947   JK (In memoriam), Vlasta Koseová, Praha
  1948   Čeští básníci mládeži, Václav Petr, Praha
  1955   Nová česká poesie (Výbor z veršů XX. století), Československý spisovatel, Praha
  1956   Viva la Vida (Z bojů španělského lidu za svobodu 1936 - 1939), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1958   A handful of linden leaves (An antology of czech poetry), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1958   Poésie tchécoslovaque contemporaine, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1960   Patnáct májů. Ćeská a slovenská poezie 1954-1960 / Pätnást' májov. Česká a slovenská poézia 1945-1960, Československý spisovatel, Praha
  1961   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
  1966   Ladění slov, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1966   Pád do výšky, Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
  1967   Postavit vejce po Kolumbovi (Poezie dvacátého století z celého světa), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1971   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
  1972   Neplačte láskou (Výbor z českých básní meziválečnégho období), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1983   Gesang der Liebe zum Leben (Tschechische Lyrik der Gegenwart), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1983   Kupte si štěstí v bazaru (Česká poezie 20. století ve znamení humoru), Československý spisovatel, Praha
  1989   Nebo na gombík (Antológia českej poézie), Mladé letá, slovenské vydavateľstvo knih pre mládež, n.p., Bratislava (Bratislava)
  1991   Auf der Karte Europas ein Fleck (Gedichte der osteuropäischen Avantgarde (1910–1930)), Ammann Verlag, Curych (Zürich)
  1996   Poezie (Texty k literární výchově pro 6.-9.r očník ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií), Scientia, spol. s r.o., Praha
  2002   Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930, Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (California)
  2003   Jan Zrzavý: O něm a s ním (Antologie textů Jana Zrzavého a o Janu Zrzavém), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Adieu Musen (Anthologie des Poetismus), Deutsche Verlags-Anstalt, Mnichov (München)
  2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
  2007   Duše Brna, Nakladatelství VUTIUM, Brno (Brno-město)
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2017   Poetismus, Nakladatelství Slovart, s.r.o., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927   + Otto Gutfreund, Právo lidu, 13
  1927   Členská výstava Spolku posluchačů architektury v Praze, Právo lidu, 10
  1927   Členská výstava Umělecké besedy (Obecní dům), Právo lidu, 9
  1927   Karikatury Adolfa Hoffmeistera (XXXIII. výstava S.V.U. Mánes. Síň "Mánesa"), Právo lidu, 9-10
  1927   Posmrtná výstava sochařského díla Otty Gutfreunda (1889-1927) (XXXI. výstava S.V.U. Mánes v Obecním domě), Právo lidu, 9
  1927   Výstava aktů v síni Mánesa, Právo lidu, 10
  1927   Výstava Mme L. Albert-Lassard (Rubešova galerie), Právo lidu
  1927   Výstava obrazů z Bretaně a jižních Čech Adolfa A. Zahela (Topičův salón), Právo lidu, 36.ročník, 139.číslo, 9
  1927   Výstava školních prací bývalých žáků grafické speciálky prof. M. Švabinského, Právo lidu, 36.ročník, 121.číslo, 9
  1927   Výstava Zdenky Burghauserové (Parlament), Právo lidu, 9
  1930   Amundsen, Almanach pro poesii a život 1920-1930, 9
  1930   Prosba, Kvart, 86
  1931   Jistota, Blok, 13-13
  1931   Nemocný, Kvart, 232
  1931   Tvary, Kvart, 319
  1931   Verše, Kvart, 292
  1933   Kvart I. (Tři krajiny), Kvart
  1934   Přiznání / báseň, Život, 17
  1934   Sen, Kvart, 53-53
  1934   Staré ženy, Kvart, 3-8
  1935   Šedá, Kvart, 36-36
  1936   Poslední list, Život, 105-106
  1936   Žena, Život, 89-98
  1937   Karel Hynek Mácha (1), Kvart, 89-89
  1937   Slova a slova (Z nových českých básní), Kvart, 8-8
  1937   Za básníkem, Kvart, 269-270
  1938   Střídání, Život, 3-3
  1938   Štyrský a Toyen, Program D 37, 179-180
  1939   Lidová poesie, Program D 39, 2.číslo, 51-53
  1940   Buďto nové umění bude proletářské, nebo nebude vůbec. Pod hvězdnou oblohou..., Obrazy Otakara Mrkvičky
  1940   Posledním krajinám Jana Zrzavého..., Jan Zrzavý: Výstava obrazů
  1940   Vyšehrad, Srdce vlasti Praha očima básníků a umělců, 162
  1942   Konečně český Robinson!, 3 týdny v umění, 4-6
  1945   Až bomba praskne, Kvart, 343
  1945   Památce K. H. M. (Z české poesie 1939-1945), Kvart, 95-95
  1945   Přejme jim to, Kvart, 330
  1946   Aby, Dojmy z Mathausenu Bohumila Lonka
  1948   Citáty, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 2-3
  1948   Miřte, Španělé Pařížské školy, 5-6
  1948   Pro Pravoslava Kotíka, Pravoslav Kotík
  1948   Verlaine vzpomíná na Rimbauda, Kvart, 276
  1949   Agitka, Umělecký měsíčník D 49, 12.ročník, 6.číslo, 121-121
  1949   Řeč naší paní, Svatováclavský kalendář pro katolické čtenáře na rok 1950, 90
  1955   Verše na hrob Františka Bidla, Výtvarné umění, 5.ročník, 6.číslo, 275-275
  1958   Halas o Lince Procházkové, Výtvarná práce, 4-5
  1965   Obrazy, Výtvarná práce, 1-3
  1965   Přes paletu (Vilému Plockovi), Vilém Plocek
  1966   Edice Potopy a Hladu Františka Halase, Literární archív, 123-178
  1968   Poemes, Opus International, 9.číslo, 19-20
  1968   Spisovatel a politik, Sešity pro mladou literaturu, 53-53
  1983   Les jeunes femmes, Revue K
  1983   Les vieilles femmes (à Linka et Antonín Procházka), Revue K
  1995   Milý Chalupecký (Z korespondence přijaté ve 40. letech), Revolver Revue, 75-110
  1996   Osudy, Dnešek je celý nesvůj, 5-7
  2001   Podobizna naší paní, Jiří Kolář: Pocta Boženě Němcové, 7-7
  2001   Řeč naší paní, Jiří Kolář: Pocta Boženě Němcové, 8-8
  2002   Excerpts from Dadaism, Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930, 369-375
  2003   (Úvodní slovo), Jan Zrzavý: O něm a s ním, 261-263
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  1930   Almanach pro poesii a život 1920-1930, Stanislav Odvárko, Brandýs nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
  1932   Almanach Kmene (1932-33), Kmen, klub moderních nakladatelů, Praha
  1933   Milostný almanach Kmene pro jaro 1933, Kmen, klub moderních nakladatelů, Praha
  1934   Almanach Kmene (Jaro 1934), Klub nakladatelů Kmen, Praha
  1938   Básnický kalendář let 1918-1938 (Jarní almanach Kmene), Klub nakladatelů Kmen, Praha
bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Černé umění očima básníků, Spolek Typografia v Praze, Praha
  1978   !No passaran!, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1980   Pražský máj 1945, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  nedat. (1986)   A slova tvá teď se mnou jdou... (K 150. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy), Československý spisovatel, Praha
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949   Svatováclavský kalendář pro katolické čtenáře na rok 1950 (Rok milostivého léta), Česká katolická charita, Praha
  1951   Svatováclavský kalendář 1951, Česká katolická charita, Praha
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Mária Kudasová: Sny a situace, Výstavní síň paláce Kotva, Praha
medailon
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Antonín Procházka: 5.6.1882 - 9.6.1945, Okresní knihovna, Vyškov (Vyškov)
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Ivo Hais (Prof. MUDr.)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1934   Kvart (Sborník poesie a vědy), 2.ročník, 2.číslo
  1934   Kvart (Sborník poesie a vědy), 2.ročník, 3.číslo
  1935   Kvart (Sborník poesie a vědy), 2.ročník, 4.číslo, Purkyně, spolek pracovníků ve vědě a umění, Praha
  1937   Kvart (Sborník poesie a vědy), 3.ročník, 4.číslo, V. Čejka, Praha
  1937   Kvart (Sborník poesie a vědy), 3.ročník, 1.číslo
  1937   Kvart (Sborník poesie a vědy), 3.ročník, 2.číslo, V. Čejka, Praha
  1983/09   Revue K (Deml Halas Blatny Hejda), 12.číslo, Revue K, Paříž (Paris)
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  [1997]/10/11   Abschiedsfest ([pozvánka na slavnost na rozloučenou Petra Spielmannna s Museem Bochum]), Petr Spielmann, _
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Program - kulturní měsíčník Ústí nad Labem (10), 10.číslo, Dům kultury pracujících, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1934   Nový průvodce dnešního čtenáře, Klub nakladatelů Kmen, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Za Jiřím Ortenem, Václav Petr, Praha
  1971   Josef Hora, Československý spisovatel, Praha
  1972   Bohdan Lacina (15.2.1912 - 6.7.1971)
  1975   Stanislav Kostka Neumann (Dny české a slovenské poezie), Československý spisovatel, Praha
  1982   Mahen, Kniha, n.p., Brno (Brno-město)
  1990   Ludvík Kundera: Dada v Čechách a na Moravě
soukromý tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Panychida za F.X. Šaldu, Klub nakladatelů Kmen, Praha
  1958   Emil Filla, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha

František Halas

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Les Vieilles Femmes, Les Jeunes Femmes, Revue K, Alfortville

František Halas

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Sto moderních básníků, Československý spisovatel, Praha
  1976   Srdce světa (Čtení ze světové literatury 18. a 19. století), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1983   Čítanka ruské literatury I, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Rosinanta, Kvart, 114-114
  1946   Báseň Michela Angela, v níž líčí sebe samého, zestárlého a nemocného, Život, 83-84
bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Bán Strachinič (Z jihoslovanských zpěvů hrdinských), Evropský literární klub (ELK), Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Kvart (Sborník poesie a vědy), 3.ročník, 2.číslo, V. Čejka, Praha

František Halas

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1932/02/13 - 1932/03   František Bidlo, Krásná jizba Družstevní práce, Praha 1
1942/04/24 - 1942/05/17   Obrazy Jana Baucha, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1946/11/01 - 1946/11/24   Antonín Procházka: Životní dílo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1947/05/08 - 1947/06   Emil Filla: Práce z let 1946-47, Mánes, Praha

František Halas

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Dana Puchnarová: Grafika, kresby, knižní ilustrace
  1987   Preclíkova Generace avantgardy, Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
  1988   Vladimír Preclík: Česká avantgarda (Práce z let 1958 - 1963), Okresní vlastivědné muzeum, Vsetín (Vsetín)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2013   Metamorphoses (Proměny ženy ve výtvarném umění: Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Přítomnost české literatury pro mládež, Václav Petr, Praha
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
  1998   Setkávání s Janem Bauchem, Emanuel Křenek, Opava (Opava)
  2007   Emil Filla, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2011   Knižní a plakátové ilustrace 1999 - 2011 (Jana Majcherová), Nakladatelství Cherm, Praha
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1938   Láska a smrt. (Akord 1938/4), O knihách, 60
  1945   František Halas: Českým básníkům (Kulturní události týdne), Lidová kultura, 3-3
  1947   Skupina Ra (Je nutno se představit,...), Skupina Ra, 12-15
  1957   Ve výstavní sini Fronta: Portréty a kresby Maxe Švabinského, Mladá fronta, 13.ročník, 214.číslo, 3-3
  1964   Znáte to se zápalkou?, FLP Revue
  1965   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 1-8
  1971   Avantgarda Trnu v Mostě (K 50. výročí založení KSČ), Průboj
  1979   Životní jubileum Oty Janečka, Lidová demokracie (Praha)
  1982   Čas plný písní, Všecky krásy světa, 121-125
  1990   Vycházejí Zvonky
  1990   Zastavení na výstavě knižních dedikací, Panorama, 22-23
  1991   Alén Diviš a české umění (přednáška), Revolver Revue, 73-80
  1992   Smích v šeru, Telegraf
  1995   Les Echos de l´Existencialisme à Prague, Revue K, 57-64
  1995   Skupina Kvart, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 750-751
  1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, 194-228
  1999   Úvodem, Cestou necestou, 9-11
  2001   Básník trvale vzrušující a jeho poličský sběratel (Příloha V.), Portrét 18. a 19. století ze sbírky litoměřického muzea, 96-101
  2001   Smysl moderního umění, České umění 1938-1989, 282-285
  2003   Sochař Ladislav Janouch, Bulletin, Klub kultury SN ČR, Praha
  2005   Václav Havel v Umělecké besedě, Život, 16-17
  2008   Zapomenutý nezapomenutelný "Polák", Polská Praha, 303
  2009   Závěrem o pohádce včera a dnes, Proměny české pohádky, 168-175
  2012   „Poetika místa“ - k pojmenování ulic a náměstí na sídlišti Lesná, Lesná - 50 let sídliště, 31-37
  2012   Český historický román v protektorátě: Možnosti a úskalí, Český historický román v období protektorátu, 25-41
  2012   Čtyřicátá léta, Jan Bauch, 43-50
  2012   Duše přírody (1931 - 1944) (Výstavy: Kvart, 1935; Svatý Kopeček u Olomouce 1938, 1939, 1940), Černá slunce, 143-146
  2012   Jan Bauch: Esej (Bauchovo století), Jan Bauch, 325-358
  2012   Obrysy společenské a kulturní situace v Protektotátě Čechy a Morava, Český historický román v období protektorátu, 5-23
  2014   Česko-Polské literární vztahy - III.část próza (pokračování), Knihovnický zpravodaj Vysočiny
  2014   Jan Franz, Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi: Inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud, 26-30
  2022   Jaroslav Janouch, Listy Josefa Floriana Jaroslavu Janouchovi, 6-9
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Stanislav Holý
  2010   Běluše Kolářová (rozená Helclová)