František Halas

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
1982   Rukopisy českých básníků a spisovatelů
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
2019   Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím / Prague Was More Beautiful Than Rome (Příbeh české avantgardy / Story of the Czech Avant-garde)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1937   Moderní básnické směry, Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
1945   Dvě vzpomínky, ,
1959   Španělský podzim Františka Halase (Fakta a dokumenty), Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1963   Nevzpomínky, Československý spisovatel, Praha
1963   Jak číst poezii, Československý spisovatel, Praha
1964   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
1967   Poetismus, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1968   Obrazy (František Halas), Československý spisovatel, Praha
1969   Tváře ve stínu (Medailóny), Růže, České Budějovice (České Budějovice)
1969   Dvacátá léta (Kritiky a stati), Československý spisovatel, Praha
1971   Imagena (František Halas), Československý spisovatel, Praha
1971   Třicátá léta (Kritiky a stati), Československý spisovatel, Praha
1972   Chvíle setkání (František Halas - Karel Michl), Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
1973   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
1976   Chvíle setkání, věčnost vzpomínky (Medailóny Františka Halase, Jaromíra Johna, Jindřicha Štyrského), Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
1979   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
1980   Z moderní české literatury (O vybraných dílech z první poloviny 20. století), Československý spisovatel, Praha
1982   Páté přes deváté (Čtení o básnících a tvůrčích lidech), Československý spisovatel, Praha
1982   K vývoji české lyriky (Studie a recenze), Československý spisovatel, Praha
1989   Když hoří obrazy (Vzpomínky), Melantrich, a.s., Praha
1995   Skutečnost Svoboda (Kulturněpolitické stati a polemiky z let 1945-1948), Český spisovatel, a.s., Praha
1996   Dodatky, Český spisovatel, a.s., Praha
1998   Setkávání s Janem Bauchem, Emanuel Křenek, Opava (Opava)
1999   František Halas (O životě a díle 1947-1999), Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
1999   52+2 (Čtení pro každý den v roce a dva navíc), Tiskárna a vydavatelství 999, s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2001   Dopisy (František Halas), Torst, Praha
2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
1977   Slovníček básníků, Propagační oddělení nakladatelství Československý spisovatel, Praha
1977   Žili a pracovali v Brně, Rapid - československá reklamní agentura, Praha
1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
2012   Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. ( Čeští spisovatelé), Nakladatelství Libri, Praha
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1836   František Halas: Dokořán. (Akord 1936/5), Poesie, , , 1936, 111-112
1930   Knihy a publikace (Kohout plaší smrt), Zvěrokruh 1, 1., 1, 1930/11, 45-47
1936   František Halas: Staré ženy / Nová lyrika (Sezona (Recenze)), Život, 14, 3, 1936/01, -
1937   Básník pegasa hřebelcuhící a do nebe volající, Brána, , 7, 1937/09, 111-
1937   Byt básníka Františka Halase. (poznámka), , , , , -
1945   Od loučky k žárovce, Dvě vzpomínky, , , 1945, 11-15
1946   Pásmo válečné lyriky, Akord, XII., 7-8, 1946/05, 276-288
1948   Halasův Mickiewicz, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 404-404
1955   Poslední knihy ze SNDK, Výtvarné umění, 5, 5, 1955/06/20, 239-239
1955   Výstava dětské knihy, Výtvarná práce, 3, 8, 1955/04/22, 7-
1959   V sobotu 12. prosince byla v brněnském Domě pánů z Kunštátu zahájena..., Výtvarná práce, 7, 25-26, 1959/12/31, 15-
1963   S. M. K. Devětsil, Plamen, 5, 8, 1963/08, 93-95
1964   Cesta Františka Halase, Plamen, 6, 10, 1964/10, 26-32
1966   Edice Potopy a Hladu Františka Halase, Literární archív, 1, , 1966, 123-178
1969   F. X. Šalda a František Halas, Literární archív, 3-4, , 1969, 424-449
1969   František Halas - mýtus a skutečnost, Tvář, , 4, 1969, 27-31
1976   Setkání s Františkem Halasem, Chvíle setkání, věčnost vzpomínky, , , 1976, 7-90
1982   ...a ze záporu nový klad (Několik poznámek o české poezii za nacistické okupace), Literárněvědný sborník Památníku národního písemnictví, , , 1982, 83-90
1983   Frantisek Halas, Revue K, , 12, 1983/09, -
1984   František Halas (3.10.1901 Brno-27.10.1949 Praha), Kontury české literatury pro děti a mládež, , , 1984, 219-220
1988   Pohanská poezie (Láska a smrt, výbor F. Halase a V. Holana z lidové poezie), Obhajoba umění, , , 1988, 398-400
1990   Ideový konflikt mezi křesťanstvím a komunismem ve světle života a díla Františka Halase, List pro literaturu, 1, 7, 1990/10, 20-25
1991   Pohanská poezie (Láska a smrt, výbor F. Halase a V. Holana z lidové poezie), Obhajoba umění, , , 1991, 219-220
1993   František Halas (3.10.1901 Brno - 27.10.1949 Praha), Lexikon české literatury 2/I H-J, , , 1993, 37-43
2010   Ještě vidím toho zvláštního člověka před sebou... (Máchovské pasti, paradoxy, paralely), Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 103-137
2012   Halas František (3.10.1901 Brno - 27.10.1949 Praha), Slovník autorů literatury pro děti a mládež II., , , 2012, 150-152
WWW
published, title (subtitle)
  František Halas (cs.wikipedia.org)
CD-ROM
published, title (subtitle)
2003   Básníci před mikrofonem
Publishing Prospectus
published, title (subtitle)
1971   Slunovrat (Československý spisovatel)
Periodical
published, title (subtitle)
1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu)
1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu)
1946/05   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život)
1983/09   Revue K (Deml Halas Blatny Hejda)
Program
published, title (subtitle)
1991   Programový bulletin (október 1991)
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2011   Jmenný seznam osobností portrétovaných Václavem Chocholou