František Halas

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
  Jan Rapin
1936   Miloš Jiránek (1875 - 1911)
1940   Obrazy Otakara Mrkvičky
1940   Jan Zrzavý: Výstava obrazů
1942   Obrazy Jana Baucha
1945   Jan Bauch
1945   Emil Filla: Obrazy a kresby dosud nevystavené z let 1938-1939
1945   Jaroslav Král
1946   Dojmy z Mathausenu Bohumila Lonka (Pod zášttou Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých po obětech nacismu)
1946   Vilém Plocek
1947   Emil Filla: Práce z let 1946-47
1948   Bohdan Lacina 1948
1948   Pravoslav Kotík
1959   František Bidlo
1960   Pravoslav Kotík
1960   Sochař Karel Lidický (Výtvarné Hlinecko 1960)
1963   Z díla Františka Tichého (Obrazy - kresby - grafika)
1964   Bohdan Lacina
1965   Vilém Plocek
1968   Černé umění očima básníků
1969   Dana Štormová: Halasiana a barevná grafika
1972   Antonín Smažil: Obrazy (Malba, kresba, grafika)
1973   Jiří John: Kresby
1974   Jan Bauch: Návrat Odysseův
1974   Josef Čapek a kniha tištěná v jeho grafické úpravě na Moravě
1974   Z tvorby Ladislava Babůrka
1977   Vladimír Tesař: Vysočina
1977   Jaroslav Král: Kresby
1978   Dana Puchnarová: Grafika, kresby, knižní ilustrace
1979   Vladimír Tesař: Kresba - grafika - obrazy
1980   Emil Filla (Pamětní síň na Peruci)
1981   Bohdan Lacina: Grafika
1982   František Tichý 1896 - 1961
1986   Jaroslav Cheben: Obrazy, kresby, grafika
1987   Svět Emila Filly
1989   Oldřich Oplt
1990   Pavel Poličanský: Krajiny domova
1996   Růže pro Josefa Sudka
2000   Jiří John: Kresby
2001   Jiří Kolář: Pocta Boženě Němcové
nedatováno   Národní umělec Vojtěch Sedláček
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1948   Španělé Pařížské školy
1971   Bič smíchu
1971   Alois Jirout – Ludmila Jiroutová: Knižní vazby z let 1929–1971
1973   Boje a zápasy (České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945)
1986   Für Spanien (Internationale Kunst und Kultur zum spanischen Bürgerkrieg)
1987   Česká avantgarda Španělsku
1994   Zrcadlení: Setkání IV.
1996   Dnešek je celý nesvůj (Česká literatura 1945 - 1948)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1934   Poesie (1934 - osm básní), Klub nakladatelů Kmen, Praha
1936   Básníkův rok, Družstevní práce, Praha 1
1937   Moderní básnické směry, Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
1941   Josef Mánes: Květiny, Orbis, Praha
1945   Kouzlo hraček, Nakladatelství - knihkupec: Václav Naňka, Praha
1945   Metod Doležil (K šedesátým narozeninám vydalo Pěvecké sdružení pražských učitelů), Státní nakladatelství v Praze, nakladatelství, Praha
1946   Květnové dny (K prvnímu výročí osvobození), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1948   Lví stopou, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1949   Práce zpívá, Československý spisovatel, Praha
1957   Setkání s básníky, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1958   Spoločným hlasom (Verše o bratrstve Čechov a Slovákov), Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)
1959   Španělský podzim Františka Halase (Fakta a dokumenty), Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
1962   The Linden tree (An Anthology of Czech and Slovak Literature 1890-1960), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1964   Udeřila hodina, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1964   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1965   Jakou barvu má srdce (Antologie české poezie 1945 -1965), Československý spisovatel, Praha
1967   Cirkus a varieté Františka Tichého, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1967   Říjen 1917 - 1967 (Sborník poezie), Československý spisovatel, Praha
1971   Antonín Procházka a kniha, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1972   Milenky, ženy, matky (Čeští básníci ženám), Československý spisovatel, Praha
1972   Chvíle setkání (František Halas - Karel Michl), Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
1974   Tisíc let české poezie (III. Česká poezie XX. století), Československý spisovatel, Praha
1976   Babiččino údolí, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1980   Malá knížka o Babičce, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
1984   Malá knížka o Baladách a romancích, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
1984   Láska a smrt (Výbor lidové poezie), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Malá knížka o Máji, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
1987   A co Paříž? Jaká byla?, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
1988   Josef Mánes a umělecká rodina Mánesů, Melantrich, nakladatelství, Praha
1989   Emil Filla, Melantrich, nakladatelství, Praha
1993   Běla Kolářová (Objekty a asambláže / Objets et assemblages), Torst, Praha
1995   Skutečnost Svoboda (Kulturněpolitické stati a polemiky z let 1945-1948), Český spisovatel, a.s., Praha
2001   Dopisy (František Halas), Torst, Praha
2001   Tvář naší země: Krajina domova, Studio JB (Bárta & Bárta), Lomnice nad Popelkou (Semily)
2004   Malíř - básník (Vzpomínání na Josefa Čapka), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2012   Automatická madona (Antologie Skupiny Ra), Filip Tomáš - Akropolis, Praha
2018   Sto obrazů (1918 - 2018), Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1933   Mahenovi (Sborník k padesátinám), Družstevní práce, Praha 1
1936   Básník a země (K. H. Mácha 1836-1936), F. Hnyk, Litoměřice (Litoměřice)
1936   Anthologie protifašistických umělců, B. Šmeral, Praha
1936/01   Blok 1936 (Sborník pro literaturu a kritiku), Emil Hanf, Praha
1940   Srdce vlasti Praha očima básníků a umělců, Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
1940   České kraje (České a moravské krajiny v slovech naších básníků a v dílech našich umělců), Karel Borecký, Praha
1947   JK (In memoriam), Vlasta Koseová, Praha
1955   Nová česká poesie (Výbor z veršů XX. století), Československý spisovatel, Praha
1956   Viva la Vida (Z bojů španělského lidu za svobodu 1936 - 1939), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1958   Poésie tchécoslovaque contemporaine, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1958   A handful of linden leaves (An antology of czech poetry), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1960   Patnáct májů. Ćeská a slovenská poezie 1954-1960 / Pätnást’ májov. Česká a slovenská poézia 1945-1960, Československý spisovatel, Praha
1961   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
1966   Ladění slov, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
1966   Pád do výšky, Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
1967   Postavit vejce po Kolumbovi (Poezie dvacátého století z celého světa), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1971   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
1972   Neplačte láskou (Výbor z českých básní meziválečnégho období), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1983   Gesang der Liebe zum Leben (Tschechische Lyrik der Gegenwart), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1983   Kupte si štěstí v bazaru (Česká poezie 20. století ve znamení humoru), Československý spisovatel, Praha
1996   Poezie (Texty k literární výchově pro 6.-9.r očník ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií), Scientia, spol. s r.o., Praha
2002   Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930, Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (California)
2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
2007   Duše Brna, Nakladatelství VUTIUM, Brno (Brno-město)
2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1927   Členská výstava Umělecké besedy (Obecní dům), Právo lidu, 36, 115, 1927/05/15, 9-
1927   Výstava školních prací bývalých žáků grafické speciálky prof. M. Švabinského, Právo lidu, 36, 121, 1927/05/22, 9-
1927   Výstava Mme L. Albert-Lassard (Rubešova galerie), Právo lidu, 36, 121, 1927/05/22, -
1927   Výstava Zdenky Burghauserové (Parlament), Právo lidu, 36, 127, 1927/05/29, 9-
1927   + Otto Gutfreund, Právo lidu, 36, 133, 1927/06/05, 13-
1927   Výstava obrazů z Bretaně a jižních Čech Adolfa A. Zahela (Topičův salón), Právo lidu, 36, 139, 1927/06/12, 9-
1927   Výstava aktů v síni Mánesa, Právo lidu, 36, 214, 1927/06/19, 10-
1927   Členská výstava Spolku posluchačů architektury v Praze, Právo lidu, 36, 214, 1927/06/19, 10-
1927   Posmrtná výstava sochařského díla Otty Gutfreunda (1889-1927) (XXXI. výstava S.V.U. Mánes v Obecním domě), Právo lidu, 36, 216, 1927/09/11, 9-
1927   Karikatury Adolfa Hoffmeistera (XXXIII. výstava S.V.U. Mánes. Síň "Mánesa"), Právo lidu, 36, 222, 1927/09/18, 9-10
1930   Prosba, Kvart, 1, 2, 1930 léto, 86-
1930   Amundsen, Almanach pro poesii a život 1920-1930, , , 1930, 9-
1931   Jistota, Blok, 1, 1, 1931/03, 13-13
1931   Nemocný, Kvart, 1, 3, 1931, 232-
1931   Verše, Kvart, , , 1931, 292-
1931   Tvary, Kvart, , , 1931, 319-
1933   Kvart I. (Tři krajiny), Kvart, 2, 1, 1933, -
1934   Přiznání / báseň, Život, 13, 2, 1934/12, 17-
1934   Staré ženy, Kvart, 2, 2, 1934, 3-8
1934   Sen, Kvart, 2, 3, 1934, 53-53
1935   Šedá, Kvart, 2, 4, 1935, 36-36
1936   Žena , Život, 14, 5-6, 1936/03, 89-98
1936   Poslední list, Život, 14, 5-6, 1936/03, 105-106
1937   Slova a slova (Z nových českých básní), Kvart, 3, 1, 1937, 8-8
1937   Karel Hynek Mácha (1), Kvart, 3, 2, 1937, 89-89
1937   Za básníkem, Kvart, 3, 4, 1937, 269-270
1938   Střídání, Život, 16, 1, 1938/01/15, 3-3
1938   Štyrský a Toyen, Program D 37, , , 1938/02/22, 179-180
1939   Lidová poesie, Program D 39, , 2, 1939/02/07, 51-53
1940   Posledním krajinám Jana Zrzavého..., Jan Zrzavý: Výstava obrazů, , , 1940, 0-0
1940   Buďto nové umění bude proletářské, nebo nebude vůbec. Pod hvězdnou oblohou..., Obrazy Otakara Mrkvičky, , , 1940, -
1940   Vyšehrad, Srdce vlasti Praha očima básníků a umělců, , , 1940, 162-
1942   Bauchovy obrazy mám rád! (...), Obrazy Jana Baucha, , , 1942, 0-0
1942   Konečně český Robinson!, 3 týdny v umění, , 1, 1942/04/27, 4-6
1945   Památce K. H. M. (Z české poesie 1939-1945), Kvart, 4, 1, 1945, 95-95
1945   Přejme jim to, Kvart, 4, 6, 1945, 330-
1945   Až bomba praskne, Kvart, 4, 6, 1945, 343-
1946   Aby, Dojmy z Mathausenu Bohumila Lonka, , , 1946, 0-0
1948   Citáty, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 2-3
1948   Miřte, Španělé Pařížské školy, , , 1948, 5-6
1948   Verlaine vzpomíná na Rimbauda, Kvart, 5, 5, 1948, 276-
1948   Pro Pravoslava Kotíka, Pravoslav Kotík, , , 1948, -
1949   Řeč naší paní, Svatováclavský kalendář pro katolické čtenáře na rok 1950, , , 1949, 90-
1949   Agitka, Umělecký měsíčník D 49, 12, 6, 1949/03/17, 121-121
1955   Verše na hrob Františka Bidla, Výtvarné umění, 5, 6, 1955/07/31, 275-275
1958   Halas o Lince Procházkové, Výtvarná práce, 6, 7, 1958/04/27, 4-5
1965   Obrazy, Výtvarná práce, 13, 24-25, 1965/12/18, 1-3
1965   Přes paletu (Vilému Plockovi), Vilém Plocek, , , 1965, -
1966   Edice Potopy a Hladu Františka Halase, Literární archív, 1, , 1966, 123-178
1968   Spisovatel a politik, Sešity pro mladou literaturu, 3, 19, 1967/03, 53-53
1983   Les vieilles femmes (à Linka et Antonín Procházka), Revue K, , 12, 1983/09, -
1983   Les jeunes femmes, Revue K, , 12, 1983/09, -
1995   Milý Chalupecký (Z korespondence přijaté ve 40. letech), Revolver Revue, , 29, 1995/09, 75-110
1996   Osudy, Dnešek je celý nesvůj, , , 1996, 5-7
2001   Podobizna naší paní, Jiří Kolář: Pocta Boženě Němcové, , , 2001, 7-7
2001   Řeč naší paní, Jiří Kolář: Pocta Boženě Němcové, , , 2001, 8-8
2002   Excerpts from Dadaism, Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930, , , 2002, 369-375
Almanach
published, title (subtitle)
1930   Almanach pro poesii a život 1920-1930
1933   Milostný almanach Kmene pro jaro 1933
1934   Almanach Kmene (Jaro 1934)
Bibliophily
published, title (subtitle)
1980   Pražský máj 1945
Calender
published, title (subtitle)
1949   Svatováclavský kalendář pro katolické čtenáře na rok 1950 (Rok milostivého léta)
1951   Svatováclavský kalendář 1951
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1983   Mária Kudasová: Sny a situace
Medallion
published, title (subtitle)
1982   Antonín Procházka: 5.6.1882 - 9.6.1945
Funeral Card
published, title (subtitle)
1996   Ivo Hais (Prof. MUDr.)
Periodical
published, title (subtitle)
1934   Kvart (Sborník poesie a vědy)
1934   Kvart (Sborník poesie a vědy)
1935   Kvart (Sborník poesie a vědy)
1937   Kvart (Sborník poesie a vědy)
1937   Kvart (Sborník poesie a vědy)
1937   Kvart (Sborník poesie a vědy)
1983/09   Revue K (Deml Halas Blatny Hejda)
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
[1997]/10/11   Abschiedsfest ([pozvánka na slavnost na rozloučenou Petra Spielmannna s Museem Bochum])
Occassional Print
published, title (subtitle)
1971   Josef Hora
1972   Bohdan Lacina (15.2.1912 - 6.7.1971)
1975   Stanislav Kostka Neumann (Dny české a slovenské poezie)
1990   Ludvík Kundera: Dada v Čechách a na Moravě
Program
published, title (subtitle)
1966   Program - kulturní měsíčník Ústí nad Labem (10)
Private Print
published, title (subtitle)
1937   Panychida za F.X. Šaldu
1958   Emil Filla