Franta Sauer

* 4. 12. 1882, Praha, Česká republika (Czech Republic)
26. 3. 1947, Praha, Česká republika (Czech Republic)
publisher, writer, actor, anarchist

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Český proletářský spisovatel, příslušník pražské umělecké bohémy, známý nejen pro svá literární díla, ale i pro politickou činnost. Byl jedním ze zakládajících členů anarchistického hnutí v Praze, se svými přáteli zorganizoval po pádu Rakouska-Uherska stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Údajně tak učinil pro příslib odměny domněle zlatých hvězd z koruny Panny Marie. Avšak sám dokládá, že akce byla pečlivě promyšlena a připravována. Po svém příjezdu do Prahy 21. 12. 1918 odsoudil tento čin i prezident T.G. Masaryk, neb sloup nebyl symbolem Rakouska (a vítězství 8. listopadu 1620), ale míru po skončení třicetileté války (v roce 1648).
Na 500. výročí bitvy na Vítkově roku 1921 zorganizoval rekonstrukci bitvy na Vítkově.
Byl blízkým přítelem spisovatele Jaroslava Haška.
V Praze 3-Žižkově je po něm pojmenována ulice Sauerova nedaleko Olšanských hřbitovů.
cs.wikipedia.org, 12.6.2017

notes:
Odkaz. forma
Sauer-Kysela ze Žižkova, Franta, 1882-1947
Viz též (pseud.)
Kysela, Franta, 1882-1947
Habán ze Žižkova, Franta, 1882-1947
vydavatel Haškova Švejka