Miroslav Míčko

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1942   Kresby Karla Černého / Zeichnungen von Karl Černý
1943   Martin Salcman / Martin Salcman
1943   Bedřich Hoffstädter: Výstava obrazů
1943   V. V. Novák
1943   Oldřich Kerhart
1943   Jan Kojan
1943   František Emler
1943   Ludvík Kuba: Výstava obrazů / Eine ausstellung von bildern
1943   Pravoslav Kotík: Výstava obrazů, kreseb a grafik
1943   Miloslav Holý: Akvarely a grafika
1944   Ludvík Kuba: Výstava obrazů / Ausstellung von Bildern
1944   Ludvík Kuba
1944   E. Nevan
1944   Pravoslav Kotík
1945   Pravoslav Kotík: Dřevoryty, lepty, litografie
1945   Lužice v díle Ludvíka Kuby
1946   Josef Holler: Kresby, grafika, kvaše
1947   Obrazy Bořivoje Žufana
1947   Nové krajiny a zátiší Jana Zrzavého
1947   Georges Rouault: Obrazy a grafika
1948   Akvarely a oleje Lva Šimáka
1948   Obrazy Aloise Schneiderky
1948   Josef Kaplický: Výběr práce malířské - sochařské - architektonické
1948   V. V. Novák: Jihočeská krajina
1948   Otakar Kubín (O. Coubine)
1948   Ludvík Kuba: Za půl století
1949   Miloslav Holý: Nové obrazy
1949   V. V. Novák: Jihočeská krajina
1950   Jan Smetana: Výstava obrazů
1950   Martin Salcman: Výstava obrazů
1950   František Emler: Prosté motivy
1951   František Matoušek: Kresby a záznamy ze současné Francie a z válečných let
1952   Otakar Kubín
1952   Josef Holler: Výstava kreseb
1953   Václav Sivko: Grafika z let 1943 - 1953
1953   Vojtěch Sedláček: Výstava obrazů (z let 1949 - 52) k malířovým šedesátinám
1953   Karel Lidický: Sochařské práce
1954   Miloslav Holý
1954   Ludvík Kuba: Z naší vsi
1954   Josef Holler: Africká cesta (Akvarely a grafiky Josefa Hollera)
1955   Gabriele Mucchi
1956   Jan Kojan 1886 - 1956: Životní dílo
1957   Martin Salcman: Obrazy z poslední doby
1957   František Ronovský: Výstava kreseb
1957   Ludvík Kuba: Práce z posledních pěti let
1958   František Emler: Obrazy, kresby a grafika deseti let
1959   Zdenka Heritesová: Syrakusy - Sicílie (Tempery a kresby)
1959   Jaromír Wíšo: Obrazy, kresby
1960   Pravoslav Kotík
1960   Jan B. Melichar: Praha a česká krajina
1961   Miloslav Holý: Dny v krajině (Malé oleje a akvarely)
1961   Václav Křížek: Město a lidé (Obrazy - kresby)
1963   Zdenka Heritesová
1963   Jan Kojan: Jižní Čechy
1963   Národní umělec Ludvík Kuba
1966   František Cundrla: Francouzský skicář
1967   Emilio Vedova
1968   Josef Brož: Obrazy z let 1931 - 1967
1969   Václav Sivko
1969   Ludmila Pokorná: Obrazy z let 1958 - 1968
1973   Mikoláš Aleš: Kresby
1973   Karel Šmíd: Kresby, ilustrace, karikatury, studie
1979   Vladimír Komárek: Grafika, obrazy
1983   Zasloužilý umělec František Emler: Výběr z díla
nedat. (1947)   Alois Vitík
nedatováno   František Emler (Dva dopisy)
nedatováno (1971?)   Blanka Velová
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1946   Tři Španělé (Dominguez - Gonzales - De la Serna. Výstava obrazů a kreseb)
1947   Dobrý originál do malého bytu (Obrazy a sochy za přístupné ceny)
1950   Členská výstava (Svaz čsl. výtvarných umělců skupina Umělecká beseda)
1950   Pravoslav Rada, Václav Sivko: Soubor výtvarných prací
1958   Savremena čehoslovačka umetnost
1959   Italská kresba a grafika (Kresby a grafika italských malířů a sochařů)
1961   Václav Vokálek, Ruda Šváb
1963   Naivní umění v Československu
1964   Skupina Umělecká beseda
1965   Tschechoslowakische Kunst Heute - Profile V
1965   Vª biennale internazionale d'arte contemporanea
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures)
1969   X. bienal de São Paulo (Tchecoslováquia)
1969   L´art tchèque actuel
1996   Arte cecoslovacca contemporanea
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1950   Mikoláš Aleš, Tiskové podniky Rovnost, Brno (Brno-město)
1950   Špalíček národních písní a říkadel, Orbis, Praha
1950   Věnec národních písní, Tvar, nakladatelství SČSVU, Praha
1951   Věnec národních písní, Orbis, Praha
1951   Humor a satira, Orbis, Praha
1951   Špalíček národních písní a říkadel, Orbis, Praha
1952   Mikoláši Alšovi (Malíři z nejmilovanějších), Osvěta, státní osvětové nakladatelství, n.p., Praha
1956   Deník, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   Dokumenty, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1959   Malíř svého lidu (Čtení o Mikoláši Alšovi), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1959   Urozený divoch (Život Paula Gaugina), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1959   Vzpomínky obchodníka s obrazy, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1960   Laokoon čili o hranicích malířství a poesie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1964   Umělecké avantgardy dvacátého století, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1965   Vzpomínky obchodníka s obrazy, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1967   Cirkus a varieté Františka Tichého, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1967   Urozený divoch, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1968   Renoir, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1968   Dějiny estetiky, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1971   Špalíček národních písní a říkadel, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2014   Československý spisovatel 1950-1991, Společnost Topičova salonu, Praha
2018   Opus International, PageFive, Praha 7
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1947   Střetnutí (Sovětské malířství a současné umění), Vladimír Žikeš, Praha
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1942   Kresby Karla Černého / Zeichnungen von Karl Černý, Kresby Karla Černého / Zeichnungen von Karl Černý, , , 1942, 0-0
1943   Martin Salcman / Martin Salcman, Martin Salcman / Martin Salcman, , , 1943, 0-0
1943   O životosprávě umělce, Život, 19, 1, 1943/09, 33-36
1943   Karel Lidický, Život, 19, 2, 1943/12, 63-66
1943   Divák, který přichází na výstavu... , Oldřich Kerhart, , , 1943, -
1944   Oldřich Kerhart, Život, 19, 4, 1944/04, 118-133
1944   Poznámky k dílu Martina Salcmana, Život, 19, 6, 1945/01, 187-188
1944   K osmdesátinám Ludvíka Kuby, Ludvík Kuba, , , 1944, 21-28
1944   Dvě doby Kubova umění (Úvodem k současné výstavě), Ludvík Kuba, , , 1944, 29-36
1945   Grafika Zdeňka Seydla, Práce, 1, 157, 1945, 3-
1946   Pařížské výstavy v zimě a v předjaří 1946 (Život), Život, 20, 4-5, 1946/10, 132-141
1946   Francouzská musea v rekonstrukci (Život), Život, 20, 4-5, 1946/10, 141-142
1946   Kresby a grafika Bohumila Kubišty, Práce, 2, 265, 1946, 4-
1947   Často se stává, že úspěch uměleckého díla..., Obrazy Bořivoje Žufana, , , 1947, 0-0
1947   Jan Zrzavý nám zde předkládá..., Nové krajiny a zátiší Jana Zrzavého, , , 1947, 0-0
1947   Z literatury o umění (Max Dvořák: Italské umění od renesance k baroku. Praha, Laichter 1946; Josef Myslivec: Ikona. Praha, Vyšehrad 1947; C. Hálová-Jahodová: Brno. Stavební a umělecký vývoj města. Praha, Poláček 1947; Bohumil Kubišta: Předpoklady slohu. Úvahy. Kritiky. Polem), Práce, 3, 300, 1947, 4-
1948   Delacroixovy ilustrace k Faustovi (I. O malíří a jeho době, II. Delacroix a svých ilustrací k Faustovi, III. Reakce Goethova, IV. Interpretační a výtvarná hodnota Delacroixových ilustrací,), Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 184-187
1948   Je-li pravda, že umělec nepřestává být dítětem..., Akvarely a oleje Lva Šimáka, , , 1948, 0-0
1948   K pastelům Aloise Schneiderky, Obrazy Aloise Schneiderky, , , 1948, 0-0
1948   Josef Kaplický (První rozhlédnutí po této síni,...), Josef Kaplický: Výběr práce malířské - sochařské - architektonické, , , 1948, 0-0
1948   Poslední fáze francouzského malířství, Život, 21, 3, 1948/06/15, 80-89
1948   Příklad Gutfreundův, Práce, 4, 92, 1948/04/18, 4-
1948   Z pražských výstav (Alén Diviš ve Vilímkově galerii, Bohdan Lacina v Topičově salonu, J. C.Vondrouš v síni Hollara, Jihočeští výtvarníci v pavilonu JUV Na příkopě), Práce, 4, 44, 1948, 4-
1950   První výstava II. skupiny Umělecká beseda SČVU..., Členská výstava, , , 1950, 3-4
1950   Courbetův boj za mír, Výtvarné umění, 1, 4, 1950/08, 171-171
1950   K obrazům Jana Smetany, Jan Smetana: Výstava obrazů, , , 1950, -
1952   České krajiny Otakara Kubína, Otakar Kubín, , , 1952, 0-0
1952   Do Alšova roku, Výtvarné umění, 2, 7-8, 1952/08, 270-273
1952   Malířství na výtvarné úrodě 1951, Výtvarné umění, 2, 7-8, 1952/08, 290-295
1952   Pedagogické tradice ve výchově umělců, Výtvarné umění, 2, 9-10, 1952/12, 415-421
1953   K novým obrazům Vojtěcha Sedláčka, Vojtěch Sedláček: Výstava obrazů (z let 1949 - 52) k malířovým šedesátinám, , , 1953, 0-0
1953   Alšův návrh na výzdobu Pražské spořitelny, Výtvarné umění, 3, 1, 1953/01/31, 66-68
1954   O monumentální malbě, Výtvarné umění, 4, 3, 1954/03/31, 118-127
1954   Obrazy Renata Guttusa (Proslov na zahájení výstavy ve výstavní síni Mánesa), Výtvarná práce, 2, 3, 1954/02/12, 10-
1954   K Daumierovu výročí, Výtvarná práce, 2, 6, 1954/03/26, 5-
1954   Cesta do Sovětského svazu, Výtvarná práce, 2, 11, 1954/06/04, 4-5
1954   Naše účast na benátské Biennale, Výtvarná práce, 2, 15, 1954/07/29, 8-
1954   Setkání se sovětskými umělci (1. pokračování fejetonu o zájezdu do Sovětského svazu), Výtvarná práce, 2, 19, 1954/10/01, 4-6
1954   Setkání se sovětskými umělci (2. pokročování fejetonu o zájezdu do Sovětského svazu), Výtvarná práce, 2, 20, 1954/10/15, 4-5
1954   Významný sovětský host, Výtvarná práce, 2, 23-24, 1954/12/04, 9-
1954   Setkání se sovětskými umělci (4. pokračování fejetonu o zájezdu do Sovětského svazu), Výtvarná práce, 2, 23-24, 1954/12/04, 4-5
1955   Alšova malířská tvorba, Výtvarné umění, 5, 6, 1955/07/31, 287-288
1955   K otázkám portrétu, Výtvarné umění, 5, 7-8, 1955/11/20, 298-313
1955   Den v Treťjakovské galerii, Výtvarné umění, 5, 9, 1955/12/07, 385-393
1955   Úryvek z doslovu k Delacroixovu Deníku, Výtvarné umění, 5, 10, 1955/12/31, 454-457
1955   Sedmdesátiny V. V. Štecha, Výtvarná práce, 3, 6, 1955/03/25, 5-6
1955   Constantin Meunier (K padesátému výročí jeho úmrtí), Výtvarná práce, 3, 7, 1955/04/08, 5-
1955   Příklad sovětského umění, Výtvarná práce, 3, 9, 1955/05/11, 5-
1956   K Picassovu výročí, Výtvarné umění, 6, 9, 1956/12/10, 395-407
1956   K otázce nové formy v našem umění, Výtvarná práce, 4, 7, 1956/04/20, 1-3
1956   K šedesátinám Lva Šimáka, Výtvarná práce, 4, 5, 1956/03/21, 9-9
1956   Medailon z výstavy 10 let (V. V. Novák), Výtvarná práce, 4, 3, 1956/02/22, 5-6
1956   Krajiny Františka Jiroudka, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 7-
1956   XXVIII. Biennale di Venezia, Výtvarná práce, 4, 12, 1956/07/27, 1-2
1956   XXVIII. Biennale Di Venezia, Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 3-4
1956   Zapomínaný sovětský umělec, Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 14-
1956   XXVIII. Biennale Di Venezia, Výtvarná práce, 4, 15-16, 1956/10/03, 5-
1956   Z cesty do Jugoslavie, Výtvarná práce, 4, 24-26, 1956/12/31, 11-
1957   Ludvík Kuba zemřel, Výtvarné umění, 7, 1, 1957/03/30, 1-3
1957   Obrazy a kresby Jana Zrzavého, Výtvarná práce, 5, 25-26, 1957/12/30, 13-13
1957   Z cesty do Jugoslavie, Výtvarná práce, 5, 2, 1957/02/15, 4-5
1957   Z cesty do Jugoslavie, Výtvarná práce, 5, 3, 1957/03/09, 4-5
1957   Zemřel Paul Fierens, Výtvarná práce, 5, 8, 1957/04/27, 5-
1957   André François, Výtvarná práce, 5, 12, 1957/06/21, 11-
1957   Saul Steinberg, Výtvarná práce, 5, 14, 1957/07/20, 11-
1957   Vilém Plocek, Výtvarná práce, 5, 14, 1957/07/20, 3-
1957   Herluf Bidstrup, Výtvarná práce, 5, 15, 1957/08/09, 10-
1957   Zbigniew Lengern, Výtvarná práce, 5, 16, 1957/08/23, 11-
1957   Hans Picard, Výtvarná práce, 5, 17, 1957/09/06, 11-
1957   Raymond Peynet, Výtvarná práce, 5, 19, 1957/10/11, 11-
1957   Mose, Výtvarná práce, 5, 20, 1957/10/25, 11-
1957   Ze sjezdu AICA, Výtvarná práce, 5, 24, 1957/12/18, 12-
1958   Honoré Daumier (150 let od narození francouzského malíře), Výtvarná práce, 6, 4, 1958/03/08, 3-4
1958   Naše umění v Jugoslávii, Výtvarná práce, 6, 7, 1958/04/27, 6-
1958   AICA v Bruselu, Výtvarná práce, 6, 10, 1958/06/05, 6-
1959   Jan Smetana, Výtvarné umění, 9, 9, 1959/12/31, 402-407
1959   O našem úspěchu v Bruselu, Výtvarné umění, 8, 10, 1959/03/31, 434-445
1959   K nevěcné kritice Pražského salónu, Výtvarná práce, 7, 3, 1959/02/24, 4-5
1960   Alois Vitík se hlásí o slovo, Výtvarné umění, 10, 2, 1960/05/10, 67-72
1960   Co očekávám od sjezdu?, Výtvarná práce, 8, 22, 1960/11/26, 8-9
1961   Karel Nepraš, , , , , 10-
1962   Rozhovor s Matissem, Výtvarné umění, 12, 2, 1962/04/30, 65-70
1962   Vojtěch Volavka: O moderním umění (Recenze), Výtvarné umění, 12, 4, 1962/07/20, 181-182
1962   Naivní malíři, Světová literatura, 7, 5, 1962/09, 53-67
1963   Otakar Kubín osmdesátiletý, Literární noviny, , , 1963/10/19, 8-9
1963   Muzeum XX. století, Světová literatura, 8, 6, 1963/11, 191-201
1963   Skupina 42 po patnácti letech, , , , , 3-4
1963   Od Delacroixe k Picassovi, Výtvarná práce, 11, 5, 1963/04/06, 4-5
1963   Výstavy k Delacroixovu výročí, Výtvarná práce, 11, 15-16, 1963/09/07, 6-7
1963   Naivní umění v Československu , Výtvarná práce, 11, 22-23, 1963/12/05, 1-1
1964   O lidskosti umění, Výtvarné umění, 14, 9-10, 1964/12/21, -
1964   K výstavě Umělecké besedy, Výtvarná práce, 12, 2, 1964/02/29, 1-2
1964   Roger Caillois bydlí na avenue... (Rober Caillois: Zobecněná estetika), Světová literatura, 9, 5, 1964, 138-140
1964   Lublaňské bienále grafiky, Světová literatura, 9, 1, 1964/02, 83-90
1965   Arte e resistenza in Europe, Výtvarná práce, 13, 16, 1965/08/30, 3-4
1965   Kde budeme žít zítra?, Světová literatura, 10, 2, 1965/03, 158-166
1965   Okolo pařížského bienále, Výtvarná práce, 13, 26, 1965/12/31, 1-3
1965   Diskuse ze sjezdu SČSVU, Výtvarná práce, 12, 24-26, 1965/01/30, 1-19
1966   Profil jedné generace, Výtvarné umění, 16, 6-7, 1966/09/05, 261-270
1966   Mezi tvůrčími skupinami..., UB 1966, , , 1966, -
1966   Diskuse k Jarní výstavě, Výtvarná práce, 14, 15, 1966/08/04, 1-4
1966   Osudy Bruselského pavilónu, Výtvarná práce, 14, 11, 1966/06/09, 6-
1966   Dialektika kritikova povolání, Výtvarná práce, 14, 18-19, 1966/09/22, 1-1
1966   Anketa: objevy roku, Výtvarná práce, 14, 25, 1966/12/15, 1-11
1966   Nikoliv obhajoba..., Výtvarná práce, 14, 24, 1966/12/01, 2-
1966   Ze zápisků neznamého malíře, Výtvarná práce, 14, 25, 1966/12/15, 8-9
1966   Les fonctions de la critique, Art et critique, , , 1966, 71-74
1966   Naše moderní umění a spojení se světem, Dějiny a současnost, 8, 2, 1966, 2-4
1967   Armando Pizzinato, Výtvarná práce, 15, 3, 1967/02/09, 5-
1968   Vážená redakce!, Výtvarná práce, 16, 12-13, 1968/07/18, 14-
1968   La poésie évidente de Kolar, Opus International, , 9, 1968/12, 29-30
1969   V odpovědi na vaše otázky... (Benátky 68 Kassel 68), Výtvarné umění, 18, 9-10, 1969/04/21, 465-466
1969   Testament Mistra Wu, Výtvarná práce, 17, 3-4, 1969/05/10, 6-7
1970   Tudy šel člověk, Výtvarné umění, 20, 5, 1970/10/30, -
Periodical
published, title (subtitle)
1943/09   Život (Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře)
1943/12   Život (Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře)
1944/04   Život (Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře)
1945/01   Život (Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře)
1966/09/05   Výtvarné umění