Bohumil Ullrich

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1965/04/29 - 1965/07   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Praha
1977/07 - 1977/08   Ľudovít Fulla, Praha
1978/04 - 1978/05   Umění Thráků: Z pokladů bulharských muzeí, Praha
1978/12/12 - 1979/01/21   Umění francouzského středověku, Praha
1980/11/25 - 1981/02/08   Otto Eckert: Keramické dílo, Praha
1983/12/15 - 1984/02/26   Česká krajina, Praha
1984/01/10 - 1984/04/08   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 1. část), Praha
1984/12/20 - 1985/03/31   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 2. část), Praha
1999/03/02 - 1999/03/31   Zdeněk Blažek: Výběr z díla, Praha