Karel Dražďák

* 1872,
1921,

 

sex: male

notes:
člen řádu Rose-Croix-Cabbalistique, na Papusově pařížské škole hermetických věd získal bakalariát kabbaly, generální delegát řádu pro země Království českého, po nějaký čas stál v čele martinistického hnutí u nás