Jiří Frejka

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1989   Devětsil (A 20-as évek Czeh avantgardja)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1978   Divadelní avantgarda (Kritiky a referáty z let 1928-1941), Divadelní ústav, Praha
1988   Trojice nejodvážnějších, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister), ,
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1988   Národní divadlo a jeho předchůdci (Slovník umělců divadel Vlasteneckého, Stavovského, Prozatimního a Národního), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
WWW
published, title (subtitle)
  Jiří Frejka (cs.wikipedia.org)
Periodical
published, title (subtitle)
1942   Řád (Revue pro kulturu a život)
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
1997   Osobnosti Pelhřimovska
2011   Jmenný seznam osobností portrétovaných Václavem Chocholou