Jiří Frejka

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Živé divadlo (Sešit poznámek), E. Pleskotová, Praha
1944   Jevištní řeč a verš tragedie, Umělecká beseda, Praha
1945   Železná doba divadla (Projevy z války), Melantrich, nakladatelství, Praha