Jiří Frejka

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2004   Literáti Kolínska, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1948   Divadelní epilog Otokara Fischera, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 104-113
2006   Galerie J. R. Vilímek, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 2006, 223-223
2019   Od Periferie k Periferii, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 2, 9, 2019, 52-53