Jiří Frejka

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1943   Obrazy Jiřího Trnky / Bilder von Jiří Trnka
1977   Národní umělec Jiří Trnka (1912 - 1969)
1983   Jiří Trnka a jeho svět
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1935   Výtvarníci Hilarova divadla
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1936   K. H. Hilar (Čtvrtstoletí české činohry), Družstevní práce, Praha 1
1944   Jevištní řeč a verš tragedie, Umělecká beseda, Praha
1971   Jiří Trnka, Československý spisovatel, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2010   Architektur zwischen Kunst und Wissenschaft (Texte der tschechischen Architektur-Avantgarde 1918-1938), Gebr. Mann Verlag, Berlín (Berlin)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1930   Kam jde divadlo, Život, 9, , 1930, 87-92
1935   Od roku 1913, kdy převzal vedení..., Výtvarníci Hilarova divadla, , , 1935, -
1937   O novém jevištním realismu, Život, 15, 3-4, 1937/01, 75-84
1943   Obrazy Jiřího Trnky / Bilder von Jiří Trnka, Obrazy Jiřího Trnky / Bilder von Jiří Trnka, , , 1943, 0-0
1948   Poutník Fischer, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 192-192
2010   Die Zusammenarbeit des Architekten und des Regisseurs im Theater, Architektur zwischen Kunst und Wissenschaft, , , 2010, 115-117
Almanach
published, title (subtitle)
1933   Milostný almanach Kmene pro jaro 1933