Václav Nebeský

* 10. 3. 1889, Velvary (Kladno), Česká republika (Czech Republic)
† 7. 4. 1949, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Editor, Journalist, Pedagogue, Curator, Librarian, art critic

 

middle name: M.
nationality: Czech
sex: Male

NK AUT: jk01082811

notes:
PhDr., knihovník Akademie umění. Novinář a obchodník s obrazy v Paříži; první historik českého moderního umění

Václav Nebeský

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 0   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, Krejčí František, *1858
???? - 0   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, Čáda František , *1865
1909 - 1910   La Sorbonne, Paříž (Paris)
1911 - 1913   Ecole de Louvre, Paříž (Paris)

Václav Nebeský

from - to   institution, city, notes
1909 - 1913   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris)
1913 - 1923   Praha, Praha
1923 - 1936   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris)
1936 - 1949   Praha, Praha
1938 - 1948   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, vyučoval estetiku a dějiny umění

Václav Nebeský

from - to   student, school, city
1939 - 1945   Zábranská Jarmila, *1910, Malířská škola Spolku výtvarných umělců Mánes, Praha

Václav Nebeský

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Tvrdošíjní, *1918, generační mluvčí a teoretik

Václav Nebeský

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha

Václav Nebeský

  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Československé moderní umění. (Akord 1937/4)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
  1986   Sborník památce Václava Nebeského
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (IX. Ml – Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Vzpomínání (Na osobnosti, události a zážitky, jež by neměly být zcela zapomenuty), Galerie Zdeněk Sklenář, _
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Václav Nebeský, Umění, 33, 5, 433-452
  1986   Václav Nebeský (1889-1949), Sborník památce Václava Nebeského-12
  2000   Václav Nebeský, Miloslav Chlupáč, 152-153

Václav Nebeský

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   L'art moderne tchécoslovaque (1905–1933), Libraire Félix Alcan, Paříž (Paris)
  1937   L'art moderne tchécoslovaque (1905–1933), Libraire Félix Alcan, Paříž (Paris)
  1939   Paul Cézanne, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1941   Vincent van Gogh, Orbis, Praha
  2001   Smysl Modernosti, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Václav Nebeský

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1920   Musaion, sborník pro moderní umění (1), 1, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1921   Musaion, sborník pro moderní umění (2), 2, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  2002   Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930, Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (California)
  2003   Jan Zrzavý: O něm a s ním (Antologie textů Jana Zrzavého a o Janu Zrzavém), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
  2006   Rudolf Kremlička: O něm a s ním (Vlastní texty Rudolfa Kremličky a texty o Rudolfu Kremličkovi), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Čtení o Karlu Teigovi (Vize, realizace, divergence 1919-1938), Institut pro studium literatury, o. p. s., Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Československé umění na Mezinárodní výstavě v Paříži, Svaz československého díla, Praha
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Georges Kars, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1940   Obrazy Františka Tichého
  1941   Jaroslav Grus: Obrazy z let 1940 - 1941, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1946   Dalibor Mareček, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1946   Obrazy a kresby Ant. Michalčíka, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1947   František Janoušek: Posmrtná výstava malířského díla v Mánesu
  1947   Obrazy a kresby Františka Tichého, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1964   Ilustrace Josefa Šímy
  1971   Jaroslav Grus: Malířské dílo z let 1910 - 1971 (Souborná výstava k umělcovým osmdesátým narozeninám)
  1982   František Tichý 1896 - 1961, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1992   Josef Šíma, Národní galerie v Praze, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1921   Tvrdošíjní a hosté (Výstava III.), Krasoumná jednota (Dům umělců Rudolfinum), Praha
  1945   Mánes 1907-1938 (Výstava obrazů a soch členů S.V.U. Mánes pořádaná u přiležitosti Mezinárodního studentského kongresu v Praze 1945), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1946   České moderní sochařství od Gutfreunda k Wagnerovi, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  2011   Mistři české krajinomalby (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1941   Dílo Václava Rabasa (1908 - 1941), Družstevní práce, Praha 1
  1941   Vincent van Gogh, Orbis, Praha
  1949   Život a osobnost Bohumila Kubišty ve vzpomínkách současníků, Aventinum (poválečné nakladatelství Dr. Otakara Štorcha-Mariena), Praha
  1967   Cirkus a varieté Františka Tichého, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Malá knížka o Kytici, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  2009   Josef Čapek: Grafika, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2012   Jan Bauch, Galerie Art Praha, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1940/04/19   3 týdny u Topičů (3 týdny od 19. dubna do 10. května 1940), 1a, František Topič, nakladatelství, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1919   Francouzský válečný plakát, Tribuna, 1, 6
  1919   Grafická kultura: K výstavě spolku českých grafiků „Hollar“ II., Tribuna, 1, 85, 10-10
  1919   Grafická kultura: Úvodem k referátu o výstavě českých grafiků „Hollar“, Tribuna, 1, 82
  1919   Jean Veber. (Topičův salon), Tribuna, 1, 138, 10-10
  1919   K výstavě Jaroslava Panušky v Topičově salonu, Tribuna, 1, 238
  1919   Umění dvojí tváře: K výstavě karikatur dra Desideria, Tribuna, 1, 36
  1919   Výstava obrazů Václava Radimského (Topičův salon), Tribuna, 1, 114, 10-11
  1919   Výstava S. Tonderové-Zátkové, Tribuna, 1, 58
  1920   Členská výstava SVU Mánes, Tribuna
  1920   Matisse a Rousseau, Musaion, sborník pro moderní umění, 49-61
  1920   Posmrtná výstava Bohumila Kubišty v Domě umělců, Tribuna
  1920   Poznámky k výstavám Josefa Mánesa: Manesův klasicismus, Tribuna, 2, 156
  1920   Poznámky k výstavám Josefa Mánesa: Manesův klasicismus, Tribuna, 2, 162
  1920   Poznámky k výstavám Josefa Mánesa: Manesův klasicismus, Tribuna, 2, 168
  1920   Poznámky k výstavám Josefa Mánesa: Úvodem, Tribuna, 2, 150
  1920   Výstava českosl. knihtisku (Topičův salon), Tribuna, 2, 22
  1920   Výstava Šibeniček v Topičově saloně, Tribuna, 2, 46
  1920   Výstava V. Radimského v Topičově saloně, Tribuna, 2, 72
  1920   XII. výstava grafického sdružení „Hollar“, Tribuna, 2, 94
  1920/10/10   Členská výstava S.V.U. Mánes (I. Sochařství a architektura), Tribuna, 2, 239
  1921   Bohumil Kubišta, Musaion, sborník pro moderní umění, 17-24
  1921   Členská výstava SVU Mánes 2, Tribuna, 12
  1921   K výstavě tří krajinářů, Tribuna, 3, 234
  1921   Kronika, Musaion, sborník pro moderní umění, 2, 67-80
  1921   Případ Radimského (K výstavě v Topičově salonu), Tribuna, 3, 279, 12-12
  1921   Třetí výstava Tvrdošíjných – 2., Tribuna
  1921   Výstava L. Vacátka / Topičův salon, Tribuna, 3, 37
  1921   Výstava Paula Hooga (Topičův salon), Tribuna, 3, 195
  1921   Výstava pí. Tondrové-Zátkové (Topičův salon), Tribuna, 3, 146
  1921   Výstava Richarda Laudy (Topičův salon), Tribuna, 3, 61
  1922   Dvě dámské výstavy, Tribuna, 4, 67, 12-12
  1922   Malíř zvířat: Vojtěch H. Popelka v Topičově salonu, Tribuna, 4, 90, 14-14
  1922   Manifest mladých. Dům umělců (2), Tribuna
  1922   Umění na cestách / K výstavě Milady Šindlerové, Tribuna, 4, 44
  1922   Výstava manželů Melkových (Topičův salon), Tribuna, 4, 101
  1922   Výstava na import (Topičův salon), Tribuna, 4, 123, 12-12
  1922   Výstava V. Radimského (Topičův salon), Tribuna, 4, 281
  1923   Druhá výstava Boetingrových humoresek (Topičův salon), Tribuna, 5, 246
  1923   Honoré Daumier: K výstavě Daumierových litografií, Tribuna, 5, 36
  1923   Jan Zrzavý: Ke knize K. Teigeho a k výstavě u Topiče, Tribuna, 5, 215, 215-215
  1924   La situation des arts plastiques, L'Esprit Nouveau
  1924   Ohlas výstavy českého moderního umění v Paříži ve francouzském tisku, Tribuna
  1924   Výstava návrhů na pomník Žižkův a památník odboje, Tribuna
  1924   Zdeněk Rykr, Tribuna, 6, 17
  1927–1928   Na okraj dní, Volné směry, 25, 10, 232-234
  1933   Kolem Seurata, Život, 147-157
  1933   Život a báseň, Život
  1934   Otakar Kubín (O. Coubine), Život, 20-21
  1936   Třicet let po smrti Cézanově, Život, 16-23
  1937   Alfred Justitz, L'art moderne tchécoslovaque, 110-112
  1937   Antonín Procházka, L'art moderne tchécoslovaque, 38-48
  1937   Bohumil Kubišta, L'art moderne tchécoslovaque, 48-55
  1937   Emil Filla, L'art moderne tchécoslovaque, 28-38
  1937   František Kupka, L'art moderne tchécoslovaque, 171-175
  1937   František Muzika, L'art moderne tchécoslovaque, 152-154
  1937   František Muzika - Vojtěch Tittelbach, L'art moderne tchécoslovaque, 179-180
  1937   František Tichý, L'art moderne tchécoslovaque, 157-160
  1937   Georges Kars, L'art moderne tchécoslovaque, 107-110
  1937   Jan Bauch, L'art moderne tchécoslovaque, 154-156
  1937   Jan Slavíček et Bedřich Piskač, L'art moderne tchécoslovaque, 122-124
  1937   Jan Zrzavý, L'art moderne tchécoslovaque, 86-91
  1937   Josef Čapek, L'art moderne tchécoslovaque, 76-84
  1937   Josef Šíma, L'art moderne tchécoslovaque, 160-164
  1937   Le concours de la sculpture, L'art moderne tchécoslovaque, 139-149
  1937   Ľudo Fulla, L'art moderne tchécoslovaque, 156-157
  1937   Otakar Coubine, L'art moderne tchécoslovaque, 99-107
  1937   Otakar Nejedlý, L'art moderne tchécoslovaque, 115-117
  1937   Otto Gutfreund, L'art moderne tchécoslovaque, 55-69
  1937   Rudolf Kremlička, L'art moderne tchécoslovaque, 91-99
  1937   Štyrský - Toyen, L'art moderne tchécoslovaque, 180-183
  1937   Václav Rabas, L'art moderne tchécoslovaque, 131-134
  1937   Václav Špála, L'art moderne tchécoslovaque, 69-76
  1937   Vincenc Beneš, L'art moderne tchécoslovaque, 118-122
  1937   Vlastimil Rada, L'art moderne tchécoslovaque, 125-131
  1937   Vojtěch Sedláček, L'art moderne tchécoslovaque, 134-138
  1937   Willy Nowak, L'art moderne tchécoslovaque, 117-118
  1943   Umění jako projev ducha, Život, 134-138
  1943   V Sedláčkovi vyrůstá nám... (Dokumenty), Život, 28-28
  1946   Hledaje klíč k pochopení..., Obrazy a kresby Ant. Michalčíka
  1946   Přehlížíme-li panorama českého sochařství dvacátého století,..., České moderní sochařství od Gutfreunda k Wagnerovi
  1947   Na rozdíl od mnoha děl současného moderního umění..., Obrazy a kresby Františka Tichého
  1947   Několik poznámek k dílu Františka Janouška, František Janoušek: Posmrtná výstava malířského díla v Mánesu
  1948   Josef Šíma, Život, 105-107
  1949   Bohumil Kubišta, Život a osobnost Bohumila Kubišty ve vzpomínkách současníků, 164-172
  1957   Léta zasvěcení a učení (These), Výtvarné umění, 7, 7, 253-265
  1959   Bohumil Kubišta, Výtvarná práce
  1986   Československé umění ve světové tvorbě, Sborník památce Václava Nebeského, 12-23
  2002   Defeatism in Art, Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930, 241-243
  2002   The Obstinates and Friends (Introduction to the third Tvrdošíjní exhibition catalogue), Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930, 197-198
  2003   Jan Zrzavý (Ke knize K. Teigeho a k výstavě u Topiče), Jan Zrzavý: O něm a s ním, 224-231
  2003   Jan Zrzavý, Jan Zrzavý: O něm a s ním, 270-277
  2009   Na okraj alb Josefa Čapka, Josef Čapek: Grafika, 185-189
  2012   Názory na umění Jana Baucha: Citace z dobových článků, studií a recenzí vybral Peter Kováč (Jan Bauch), Jan Bauch, 382

Václav Nebeský

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1934/11/10 - 1934/12/09   Souborná výstava Otakara Kubína, Obecní dům, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1925/05 - 1925/06   Francouzské umění 19. a 20. století, Obecní dům, Praha
1945/11/19 - 1945/12/16   Mánes 1907-1938, Mánes, Praha

Václav Nebeský

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1944/01/06 - 1944/01/27   J. O. Marvánek (1884 - 1921): Obrazy a kresby, Mánes, Praha
1944/02/22 - 1944/03/14   Bohumír Dvorský, Mánes, Praha
1944/03/14 - 1944/04/03   Rudolf Kremlička, Mánes, Praha
1946/07/09 - 1946/08/06   Antonín Michalčík: Obrazy a kresby, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1947/01/31 - 1947/02/18   František Tichý: Obrazy a kresby, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1946/09/27 - 1946/10/20   České moderní sochařství od Gutfreunda k Wagnerovi, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha

Václav Nebeský

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Můj život s Bohuslavem Martinů, Supraphon, n.p., Praha
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  2007   Emil Filla, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1921   Musaion, Čas
  1930   Doma v cizině, Kalendář, 19-23
  1946   Od života ke schematu (Antonín Michalčík, výstav obrazů a kreseb...), Národní osvobození
  1947   Moderní československé umění, Národní osvobození
  1950   Na dnešní výtvarné frontě, Výtvarné umění, 1, 35-48
  1972   Musaion ((Musaion, sborník pro moderní umění. Svazek II. Rediguje dr. K. Čapek, vydává edice Aventinum, Praha 1921)), Řád nové tvorby, 298-299
  1988   Záslužné dílo naší uměnovědy, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, 194-228
  2001   Smysl moderního umění, České umění 1938-1989, 282-285
  2002   Bohuslav Martinů a Alén Diviš, Hudební věda, 369-378
  2002   Le Temps de Épreuves (1938 - 1940), Skrznaskrz, 204-229
  2004   Divišovy svatební košile (památce Jaromíra Pečírky), Revolver Revue, 35-50
  2020   Autor ve Veletržním paláci, Tvůrce jako předmět dějin umění, 238-242