Josef Jiřinkovský

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1946   České moderní sochařství od Gutfreunda k Wagnerovi