Anna Císařová-Kolářová

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
Funeral Card
published, title (subtitle)
1963   Anna Císařová (rozená Kolářová)