Rudolf Rouček

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1934   Jan Kojan, Sdružení jihočeských výtvarníků, České Budějovice (České Budějovice)
1948   Chrám Sv.Víta (Dějiny a průvodce), Nakladatelství Universum, Praha
1958   Břetislav Benda (Sochařské dílo), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha