Jan E. Čeněk

* 20. 3. 1884, Praha,
29. 1. 1964, Praha,

 

sex: male