Anna Masaryková

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1937   Corot, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
1942   Antonín Hudeček, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
1946   Jan Slavíček, Nakladatelství Josef Richard Vilímek, Praha
1947   Delacroix, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha