Anna Masaryková

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1931 - 1936   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, historie a dějiny umění), Pekař Josef
1931 - 1936   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, dějiny umění), Birnbaum Vojtěch
1931 - 1936   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, historie), Šusta Josef
1931 - 1936   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, dějiny umění), Matějček Antonín
1931 - 1936   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, klasická archeologie), Vacková Růžena
1931 - 1936   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, srovnávací literatura (literární komparatistika)), Tille Václav