Karel Vodák

Book
published, title (subtitle), notes, publisher, city
1953   Anatolské příběhy, obálka, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1953   Hranice ve větru, obálka, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1955   Literatura a život (Studie o současné próze), , Československý spisovatel, Praha
1956   Mezi dvěma břehy, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1957   Lidé z pusty, přebal, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1957   451 Stupňů Fahrenheita, obálka, vazba, Svobodné slovo - Melantrich, Praha
1957   Dračí setba, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1957   Krabice živých, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1957   Extase Owena Muira, obálka, vazba, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   Pohřeb Mrtvé řeky, vazba, Nakladatelství Lidová demokracie, Praha
1959   Vzducholoď, obálka, vazba, Československý spisovatel, Praha
1959   Rodný stůl, obálka, Československý spisovatel, Praha
1959   Noc bez milosti, obálka, Státní nakladatelství politické literatury (SNPL), Praha
1959   Krabice živých, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1959   Neprátelé veřejnosti ((Zkouška charakterů)), obálka, vazba, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1959   Raubíři, Ochsenfurtské kvarteto, přebal, vazba, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1960   Od Tří králů do Silvestra, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1960   Jaro Řecka, přebal, vazba, typografie, Nakladatelství Lidová demokracie, Praha
1960   Kariéra nacistického špióna, obálka, vazba, Svobodné slovo, Praha
1960   Alibi, obalka, vazba, frontispice, Svobodné slovo, Praha
1960   Cizí, obálka, vazba, Československý spisovatel, Praha
1960   První vlaštovky, obálka, Státní nakladatelství politické literatury (SNPL), Praha
1960   Doma i za mořem, obálka, vazba, Československý spisovatel, Praha
1960   Ze dne na den, přebal, vazba, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1961   Aristokrati, obálka, Orbis, Praha
1961   Jsou živi, zpívají, , Orbis, Praha
1961   Válečný chléb, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1962   Den v mlze, přebal, vazba, frontispis, titulní stránka, Svobodné slovo, Praha
1962   Signály z vesmíru, přebal, vazba, frontispis, Nakladatelství politické literatury, Praha
1962   Čtení o psaní, bydlení a jiném činění, přebal (kresba Jiří Pařík), vazba, Československý spisovatel, Praha
1962   Svatyně bez bohů, přebal, vazba, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1962   USA. Haldy peněz (Sv. 2), obálka, vazba, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1962   USA. Dvaačtyřicátá rovnoběžka. Devatenáct set devatenáct (Sv. 1 (1. a 2. část)), přebal, vazba, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1963   Morčata (Komedie o dvou dějstvích), obálka, Orbis, Praha
1963   Město anatol, obálka, vazba, frontispice, Nakladatelství politické literatury, Praha
1963   Motke zloděj, přebal, vazba, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1963   Profesoři, obálka, vazba, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1963   Lhostejní, obálka, vazba, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1964   Oppermannové (Druhá část volné trilogie Čekárna), přebal, vazba, protititul, předsádky, typografie, Nakladatelství politické literatury, Praha
1964   Konec velkoměsta, obálka, vazba, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1965   Krabice živých, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1965   Vyhnanství (Třetí část volné trilogie Čekárna), přebal, vazba, předsádky, typografie, Nakladatelství politické literatury, Praha
1965   Vítězství, obálka, vazba, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1965   Láska, obálka, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1965   Mámení moře, obálka, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1966   Nepravý Nero, přebal, vazba, protititul, předsádky, typografie, Svoboda, nakladatelství, Praha
1966   Garibaldýnka, obálka, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1966   Cesta pana A. G. do X., obálka, vazba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1967   Paříž & okolí, přebal s použitím kresby Adolfa Hoffmeistra, vazba, Československý spisovatel, Praha
1967   Dědic Montezumův, obálka, vazba, grafická úprava, Nakladatelství Lidová demokracie, Praha
1967   Pan Poldini, obálka, vazba, frontispice, Svoboda, nakladatelství, Praha
1967   Pobertové (Reminiscence), obálka, vazba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1967   Lidé pro mou osamělost, přebal, vazba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1969   Vězení (Vězení Napsal roku 1940 ve vězení La Santé v Paříži Adolf Hoffmeister; Ilustrovali jeho spoluvězňové), obálka, vazba, Československý spisovatel, Praha
1986   Láska, typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), notes, publisher, city
1975   Cesta Ladislava Švarce, , Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
Author's Book
published, title (subtitle), notes
1958   Ztracení muzikanti, obálka, vazba