Eugéne Ferdinand Viktor Delacroix

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1926   Moderní galerie v Praze
1926   Moderne galerie in Prag
1933   Průvodce po Moderní galerii
1945   Výstava vybraných děl 14.-20. století
1948   Francouzi XIX. století v Národní galerii
1956   Reprodukce francouzského malířství (XIX. A XX. století z dílny Daniela Jacometa)
1956   Francouzské umění od Delacroixe po současnost (Kresby, akvarely, grafika)
1963   Francouzská kresba 19. a 20. století z československých sbírek (Francouzi a pařížská škola)
1966   Francouzské malířství v galeriích Sovětského svazu
1978   Evropská kresba 19. a 20. století ze sbírek Muzea krásných umění v Budapešti
1979   Evropská grafika minulosti (Ze sbírek Národní galerie v Praze)
1980   Francouzská litografie 19.-20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1982   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II
1988   Umění na známkách (Praga 1988)
1992   Moderní galerie tenkrát (1902-1942)
1992   Národní galerie v Praze, sbírka kresby a grafiky (Díla a osobnosti: Vybrané ukázky kresby a grafiky ze sbírek NG)
1994   Francouzské umění 19. a 20. století
2002   Fuite et exil dans l'art
2002   Manet / Velázquez (The French Taste for Spanish Painting)
2006   Cologne Fine Art (15. - 19. Februar 2006)
2007   Altes, Neues, Allerneuestes. Sammeln um 1900 (Eine Ausstellung zu Ehren von H. H. Meier jr. und Heinrich Wiegand)
2008   Picasso et les Maîtres
2016   Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj / Douanier Rousseau: Painter's Paradise Lost
2018   První republika 1918-1938
2019   Francouzský impresionismus (Mistrovská díla ze sbírky Ordrupgaard)
2019   French Impressionism (Masterpieces from the Ordrupgaard Collection)
2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP
2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1927   Eugène Delacroix, Les Editions G. Crès et Cie, Paříž (Paris)
1929   Eugene Delacroix (Zeichnungen, aguarelle und pastelle), Benno Schwabe & Co., Basilej (Basel)
1934   Malířský rukopis ve francouzském obraze nové doby, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1947   Delacroix, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
1956   Deník, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1956   Die Handschrift des Malers, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1962   Člověk v umělci, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1968   Les dessins français de Prague, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1968   Malý labyrint výtvarného umění, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1970   Delacroix (Román malíře hrdiny), Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1970   Galeria nacional de Praga, Editorial Codex S.A., Madrid
1980   The Hermitage: Picture Gallery (Western European Painting), Авро́ра (Aurora), Leningrad (Sankt Peterburg)
1988   Eugène Delacroix, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Delacroix a romantická kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2002   Zvířata / Animals, Národní galerie v Praze, Praha
2005   Photo Icons (The story behind the pictures 1827-1991), Taschen GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
2006   100 děl z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
nedatováno   Eugène Delacroix, Les Éditions Braun & C, Paříž (Paris)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1982   Neue Enzyklopödie der Kunst (Band 8), ,
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha
2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1948   Delacroixovy ilustrace k Faustovi (I. O malíří a jeho době, II. Delacroix a svých ilustrací k Faustovi, III. Reakce Goethova, IV. Interpretační a výtvarná hodnota Delacroixových ilustrací,), Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 184-187
1950   Revoluce 1848 a francouzské umění, Výtvarné umění, 1, 4, 1950/08, 157-171
1953   Francouzské umění v Ermitáži, Výtvarná práce, 1, 21, 1953/08/07, 5-
1955   Neznámé dílo Delacroixovo v Československu, Výtvarné umění, 5, 5, 1955/06/20, 222-223
1955   Úryvek z doslovu k Delacroixovu Deníku, Výtvarné umění, 5, 10, 1955/12/31, 454-457
1955   Z Deníku Eugéna Delacroixe, Výtvarné umění, 5, 10, 1955/12/31, 458-460
1955   Výstava francouzských umění v Moskvě, Výtvarná práce, 3, 23, 1955/12/06, 11-
1956   Pravé krásy v umění..., Výtvarné umění, 6, 5, 1956/07/15, 197-199
1956   Dvě nové knihy, Výtvarné umění, 6, 5, 1956/07/15, 239-240
1956   Důvěrné listy Eugèna Delacroixe, Výtvarné umění, 6, 8, 1956/11/10, 381-381
1956   Francouzské umění od Delacroixe po současnost, Výtvarná práce, 4, 3, 1956/02/22, 3-4
1956   XXVIII. Biennale Di Venezia, Výtvarná práce, 4, 15-16, 1956/10/03, 5-
1958   Člověk a umění (Druhá z výtvarných výstav v Bruselu), Výtvarná práce, 6, 4, 1958/03/08, 12-
1963   Od Delacroixe k Picassovi, Výtvarná práce, 11, 5, 1963/04/06, 4-5
1963   Delacroixův rok, Výtvarná práce, 11, 9, 1963/06/21, 4-
1963   Francouzská kresba v Československu, Výtvarná práce, 11, 10, 1963/07/05, 3-
1963   Májový salón, Výtvarná práce, 11, 9, 1963/06/21, 12-
1963   Výstavy k Delacroixovu výročí, Výtvarná práce, 11, 15-16, 1963/09/07, 6-7
1963   A. Procházka v Uherském Hradišti, Výtvarná práce, 11, 22-23, 1963/12/05, 6-7
1963   Delacroix v Bukurešti (zprávy), Výtvarná práce, 11, 19-20, 1963/11/01, 14-14
1963   Svět impresionismu (zprávy), Výtvarná práce, 11, 19-20, 1963/11/01, 14-14
1964   Delacroix jako kreslíř (K loňskému 100. výročí umělcovy smrti), Výtvarné umění, 14, 1, 1964/01/31, 24-30
1966   Delacroixova paleta, Výtvarná práce, 14, 26, 1966/12/29, 9-9
1998   Výstavy a zpravodajství, Grapheion, , 6, 1998, 67-71
1998   Exhibitions, Grapheion, , 6, 1998, 68-72
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1997   The John and Frances L. Loeb Collection
Work
published, title (subtitle)
  Kristus
  Náčrt k Vyhnání Heliodora z chrámu
1826-1830   Comte Palatino v orientálním kroji
1826-1830   Skizza k obrazu Comte Palatiano v orientálním kroji
1830   Svoboda na barikádách
okolo 1857   Zápas Jakuba s andělem
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
nedatováno   Veletržní palác (Umění 19., 20. a 21. století)
Picture
published, title (subtitle)
  Lov na pštrosa
  Arabští jezdci na rozvědce
  Pohled na Montmartre
1839   Portrét pana de Bruyas
Periodical
published, title (subtitle)
1998   Grapheion (Evropská revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru)
Program
published, title (subtitle)
1999   The University of Michigan Museum of Art (January February 1999)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1962   Sbírka francouzského umění Národní galerie v Praze
2010   101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze
2010   101 / II: Masterpieces of the Collection of Prints and Drawings of the National Gallery in Prague