Eugéne Ferdinand Viktor Delacroix

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1956   Deník, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha