Eugéne Ferdinand Viktor Delacroix

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1948   Pravoslav Kotík
1959   Vladimír Vašíček: Práce z let 1956-59
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
1966   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1920   Expressionismus, Delphin Verlag, Mnichov (München)
1983   Dobrodružství barvy, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1948   Kultura je neodělitelná, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 49-53
1951   Proti formalismu a za odvážnější cestu k realismu, Výtvarné umění, 1, 9-10, 1951/06, 399-426
1954   Výstava francouzského umění, Výtvarná práce, 2, 12, 1954/06/18, 5-6
1954   J. W. Goethe: Faust..., Výtvarná práce, 2, 18, 1954/09/17, 6-
1954   Po pařížských galeriích a výstavách (Z časopisu Sovětská kultura), Výtvarná práce, 2, 18, 1954/09/17, 7-
1960   Nový Veronesův obraz v Národní galerii, Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 127-131
1961   Prag 1960, Das Kunstwerk, 14, 8, 1961/02, 23-25
1962   Novostavba muzea moderního umění v Le Havru, Výtvarná práce, 10, 1, 1962/01/25, 9-
1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum, , , 1966/10/20, -
1967   Hledání ztraceného času, Výtvarná práce, 15, 24, 1967/11/30, -
1999   Přítomnost člověka, Cestou necestou, , , 1999, 81-92
1999   Už ne umění, Cestou necestou, , , 1999, 255-261
2003   Současný akvarel, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 3, 2003/02/06, 1-1