Jiří Spěváček

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1979   Karel IV. (Život a dílo (1316-1378)), Svoboda, nakladatelství, Praha
1980   Karel IV. (Život a dílo (1316-1378)), Svoboda, nakladatelství, Praha
1982   Král diplomat (Jan Lucemburský 1296-1346), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1986   Václav IV. (1361-1419) (K předpokladům husitské revoluce), Svoboda, nakladatelství, Praha