Auguste Pierre Renoir

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1983   Dobrodružství barvy, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1950   Socialistickým realismem k umění nové krásy, Výtvarné umění, 1, 2, 1950/02, 1-2
1950   Boj o socialistický realismus v sovětském výtvarném umění (Projev na III. zasedání Akademie umění SSSR), Výtvarné umění, 1, 2, 1950/02, 27-41
1950   K některým otázkám socialistického realismu ve výtvarném umění, Výtvarné umění, 1, 3, 1950/04, 108-132
1951   Umění a demokracie, Výtvarné umění, 1, 7-8, 1951/01, 295-317
1954   Výstava francouzského umění, Výtvarná práce, 2, 12, 1954/06/18, 5-6
1954   Po pařížských galeriích a výstavách (Z časopisu Sovětská kultura), Výtvarná práce, 2, 18, 1954/09/17, 7-
1955   Hlásí se impresionismus, Výtvarná práce, 3, 23, 1955/12/06, 9-
1956   Moderní umění ((Diskusní příspěvek k jeho problematice)), Výtvarné umění, 6, 5, 1956/07/15, 200-212
1960   K otázkám moderního umění (dokončení), Výtvarné umění, 10, 2, 1960/05/10, 55-66
1960   Tři knihy o moderním malířství (Recenze), Výtvarné umění, 10, 2, 1960/05/10, 89-91
1960   Ambroise Vollard, Vzpomínky obchodníka s obrazy, Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 136-136
1962   Novostavba muzea moderního umění v Le Havru, Výtvarná práce, 10, 1, 1962/01/25, 9-
1965   Pozemský ráj, Výtvarná práce, 13, 9, 1965/05/31, 8-9
1967   Hledání ztraceného času, Výtvarná práce, 15, 24, 1967/11/30, -
1982   Šaldova objevnost zraku (Panorma), Výtvarná kultura, 6, 2, 1982, 13-14
1983   Náš úspěch v Paříži, periodikum, , , 1983, 0-0
1995   Krize identity dnes (Konec modernismu a problém kulturní identity), Výtvarné umění, , 1-2, 1995, 6-15
1997   Dílo Jaromíra Zoula (Liberec, Oblastní galerie výtvarného umění, 19. 6. - 3. 8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 17-18, 1997/08/28, 5-5
1999   Smysl moderního umění, Cestou necestou, , , 1999, 134-152