Vincent van Wilhelm Gogh

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1966   František Cundrla: Francouzský skicář
1986   Anton Hollý
1996   Bohdan Kopecký: Uzavřený kruh
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2003   Katedra výtvarné tvorby Ostravské univerzity (Ateliér kresby, vedoucí ateliéru: doc. Eduard Halberštát, ak. mal.)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1963   Maliari o sebe a o svojom diele, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
1986   Vincent van Gogh I. (1881 - 1888), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Vincent van Gogh II. (1888 - 1890), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1924   Výňatek z dopisu, Život, 4, , 1924/11/25, 33-35
1941   ...Udělal jsem dvě velké perokresby,... (Krásnější nežli oceán) (Citáty), Život, 17, 1, 1941/04, 26-26
1953   Co řekli o umění, Výtvarná práce, 1, 20, 1953/07/24, 2-
1953   Co řekli o umění, Výtvarná práce, 1, 21, 1953/08/07, 2-
1953   Z korespondence van Gogha s bratrem Théem, Výtvarná práce, 1, 31, 1953/12/25, 4-5
1954   Z dopisů bratru Theovi, Výtvarné umění, 4, 4, 1954/04/30, 202-205
1956   K prvnímu českému vydání van Goghových dopisů, Výtvarná práce, 4, 3, 1956/02/22, 4-5
1968   Výpisky z četby vybral Vlastimil Maršíček, Sešity pro mladou literaturu, 3, 18, 1967/02, 45-45