cs.wikipedia.org

Jan Křesadlo

* 9. 12. 1926, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 13. 8. 1995, Colchester, Spojené království (United Kingdom)
translator, Musician, Poet, Writer, Psychologist

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jn19981001717
WIKIDATA: Q957342
VIAF: 305127268

notes:
Skutečné jméno: Pinkava, Václav Jaroslav Karel, 1926-1995

Pseudonym:
Klement, J. K., 1926-1995
Lučovický z Lučovic, Ferdinand, 1926-1995
Rolands, Jake, 1926-1995
Troud, Kamil, 1926-1995
-
PhDr., CSc.,klinický psycholog, odborné práce z oboru matematická logika pod jménem V. Pinkava. Polyhistor a polyglot. Své knihy též ilustroval pod pseudonymem Kamil Troud. Zpěvák, skladatel, aranžér, sbormistr.

Jan Křesadlo

Po středoškolském studiu na Benešově gymnáziu v Praze, ze kterého byl za protektorátu dočasně vyloučen za zesměšňování němčiny, studoval na Obchodní akademii a po návratu na gymnázium v roce 1945, maturoval v roce 1947 s vyznamenáním z řečtiny. Začal studovat na Filozofické fakultě UK anglistiku, ale roku 1949 mu bylo studium znemožněno, když byl v rámci politických studijních prověrek vyšetřován a souzen za údajnou přípravu ozbrojeného povstání. Pro nedostatek důkazů byl osvobozen soudy tří instancí po dvojím odvolání prokurátora. Byl však jakožto "třídní nepřítel" vyloučen ze studií. Po tříletém období coby pomocný dělník na pstruhové farmě v Liběchově, a po vojenské službě jako prostý vojín u Domažlic, v roce 1952 pokračoval ve studiu psychologie na FF UK, kde promoval v roce 1954. V témže roce mu zemřela matka. Oženil se v roce 1957. Začal pracovat jako klinický psycholog na Ambulanci pro sexuální deviace U Apolináře. Roku 1968 získal doktorát.
Po srpnové invazi do Československa emigroval do Británie se svou ženou a čtyřmi dětmi. Pracoval jako klinický psycholog, vedoucí oddělení. Po předčasném odchodu do důchodu v roce 1982 se naplno věnoval umělecké tvorbě. Za svou prvotinu, román Mrchopěvci, kterou vydalo nakladatelství '68 publishers, obdržel cenu Egona Hostovského.
Svůj pseudonym si vybral částečně i proto, že ve svém občanském jménu postrádal ryze české ř. Pseudonymy měl v oblibě, například přesmyčkový Jake Rolands (autor rodokapsu), dále J. K. Klement (překladatel), Juraj Hron (slovácký autor), Ferdinand Lučovický z Lučovic a na Suchým dole (skladatel), Kamil Troud (ilustrátor), a další.
Skládal hudbu, složil mimo jiné Glagolskou mši. Mimo uměleckou činnost a svůj občanský obor úspěšně publikoval v matematické logice, kde vynalezl celou třídu vícehodnotových logik.
Coby tzv. renesanční muž, polyhistor, rád si kladl náročné překážky a úkoly. Se svou dcerou přeložil do angličtiny Seifertův Věnec sonetů a k tomu si dopřál i vlastní polemický Vzdorověnec.
Vydal sbírku básní v sedmi jazycích, nazvanou Sedmihlásek. Celkem napsal přes sto sonetů (včetně několika sonetových věnců).
cs.wikipedia.org, 2014/01/10

Jan Křesadlo

cs.wikipedia.org
 

Jan Křesadlo

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto

Jan Křesadlo

from - to   group, *creation, notes
1968 - ????   český exil (Anglie), *
1968 - ????   exil, *

Jan Křesadlo

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2000/06/15 - 2000/08/15   Jan Křesadlo: Komemorativní souborná výstava, Výstavní síň Stará radnice, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
2002/10/20 - 2003/03/23   Jan Křesadlo: Co život vzal / A life dispossessed, Památník národního písemnictví, Praha

Jan Křesadlo

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Literární mýty, záhady a aféry (Otazníky nad životy a díly českých spisovatelů), Lidové noviny, nakladatelství, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Slovník české prózy 1945-1994, Sfinga, nakladatelství, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XI. Pau – Pop), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Jan Křesadlo: Mrchopěvci, Slovník české prózy 1945-1994, 199-201
  2004   Jan Křesadlo (Magum opus veľkého mága), Labyrint revue, 72-73
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Jan Křesadlo (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Jan Křesadlo: Komemorativní souborná výstava, Výstavní síň Stará radnice, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
  2002   Jan Křesadlo: Co život vzal / A life dispossessed (u příležitosti předání fondu J.Křesadla do péče PNP), Památník národního písemnictví, Praha
bibliografický katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990), Nakladatelství Primus, Praha

Jan Křesadlo

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Mrchopěvci, Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1988   Fuga Trium, Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1989   Vara guru (Román se zpěvy), Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1993   Vertikální spílání, Pražská imaginace, Praha
  1998   Dům (Mravoučná bajka), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)

Jan Křesadlo

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   A Wreath of sonnets (Věnec sonetů), Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1990   Benefice (Rozhovor přes oceán), Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto

Jan Křesadlo

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Fuga Trium, Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1993   Vertikální spílání, Pražská imaginace, Praha
  1998   Dům (Mravoučná bajka), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)

Jan Křesadlo

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   A Wreath of sonnets (Věnec sonetů), Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto

Jan Křesadlo

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Utopie a antiutopie v české próze, Labyrint revue, 72-74
  2011   Homosexualita v novodobé české literatuře, Homosexualita v dějinách české kultury, 83-183