Ludmila Vachtová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2006   Teď (Práce Evy Kmentové)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1965   Pravoslav Kotík, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1968   František Kupka, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2013   Jedna věta (Ludmila Vachtová), Revolver Revue, Praha
2015   Karl Jakob Wegmann (Die Signatur der Ehrlichkeit), Verlag Scheidegger & Spiess, Curych (Zürich)
Dissertation
published, title (subtitle)
1963   František Kupka