Ludmila Vachtová

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1951 - 1954   Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha (Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy), Salcman Martin
1957 - 1963   Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha (Filozofická fakulta, dějiny umění),