Ludmila Vachtová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1958   Pravoslav Kotík: Oleje a kvaše
1960   Pravoslav Kotík: Obrazy z let 1914-1930
1960   Pravoslav Kotík
1961   František Kupka: Malby - kresby - grafika z let 1899 - 1946
1964   Pravoslav Kotík: Obrazy z posledních let
1964   Olga Karlíková: Výstava obrazů
1965   Zdeněk Sklenář: Vybrané obrazy z let 1935 - 1965
1965   František Kupka: Obrazy, kresby, grafika
1965   Zdeněk Sklenář: Obrazy a kresby
1965   Adolf Hoffmeister
1966   Jiří Anderle: Grafické cykly
1966   Hugo Demartini
1966   Jan Kotík: Malby a koláže z let 1963-65
1966   Eduard Ovčáček
1966   František Štorek
1967   Libor Fára: Hrací stoly 66-67
1967   Vladimír Janoušek: Sochy
1967   Věra Janoušková: Sochy
1968   Jan Kotík: Práce z let 1939 až 1968
1968   František Kupka 1871-1957
1968   Marta Pan
1968   František Kupka 1871-1957
1968   Naděžda Plíšková: Grafika
1969   James Guitet
1970   Básník kreslí (Komorní výstava kreseb Jeana Cocteaua)
1970   Zdeněk Sklenář: Malíř a kniha
1971   František Kupka
1972   Čestmír Kafka: Obrazy/ grafika
1991   Eduard Ovčáček: Obrazy, kresby, koláže, plastiky, práce z papíru, poezie
1992   Miloslav Chlupáč
1993   Richard Paul Lohse
1995   Zdeněk Šputa: Obrazy / Bilder / Paintings
1995   Frank Kupka: Die andere Realität / The Other Reality
1996   Olga Karlíková
1996   Daniela Vinopalová - Vodáková: Hledání tvaru (Plastiky z let 1960-1996)
1997   Běla Kolářová
1998   Miloslav Chlupáč
1999   Libor Fára: Tečka čára…
1999   Ondřej Sekora (1899 - 1999)
2004   Kupka Kupků
2006   Eva Kmentová: Deník díla
2006   Teď (Práce Evy Kmentové)
2006   Zdeněk Šputa: Dílo
2006   Eva Kmentová: Artwork Diary
2010   Kosmos Kamila Linharta
2018   Maria Lassnig
nedat.   Miloslav Chlupáč
nedat. (1966)   Běla Kolářová
nedat. (1970)   Vystrčil
nedat. (1978)   Jan Kotík: Arbeiten 1970-78
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1964   Socha 1964
1965   Rakouští sochaři (Oblastní galerie v Liberci)
1965   Miloš Chlupáč, Zbyněk Sekal (Skulpturen, Montagen)
1965   Österreichische Bildhauer
1966   Slovenská socha 1966
1968   Jaroslava Pešicová, František Štorek
1969   Socha a město
1991   Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 1: Bildende Kunst, Fotografie, Videokunst)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1967   Colocviul Brâncuşi, ,
1981   Kupka, Galerie Gmurzynska, Kolín nad Rýnem (Köln)
1999   Kupka - Waldes (Malíř a jeho sběratel), Antikvariát Meissner, Praha
2005   František Kupka: Člověk a Země / Man and Earth / L´Homme et la Terre / 库普卡 – 人与地球, Galerie Zdeněk Sklenář, _
2006   Vzrušení (Rozhovory o umění z let 1995-2005), BB art, s.r.o., Praha
2009   Václav Cigler: Prostory, projekty / Spaces, Projects / Räume, Projekte, Michal Motyčka, Praha
2009   Václav Cigler: Prostory, projekty / Spaces, Projects / Räume, Projekte, Michal Motyčka, Praha
2013   Jiří Balcar, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016   RRR rozhovory, Revolver Revue, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1991   Informel (Sborník symposia), Akademie výtvarných umění, Praha
2000   České umění 1939-1999 (Programy a impulzy), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2002   Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2006   Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
  Východisko pro Chlupáče..., Miloslav Chlupáč, , , nedat., 0-0
1955   Kresby národního umělce Václava Špály, Výtvarné umění, 5, 10, 1955/12/31, 438-440
1955   Obrazy Gabriela Mucchiho, Výtvarná práce, 3, 8, 1955/04/22, 3-3
1956   Tři nové slovenské knihy, Výtvarné umění, 6, 6, 1956/07/30, 286-286
1956   František Kupka, Tvar, 8, 6-7, 1956, 216-217
1956   K malířským a sochařským stránkám Tvaru, Tvar, 8, 9, 1956, 280-283
1956   Severní Afrika očima malířů, Výtvarná práce, 3, 1, 1955/01/14, 5-
1956   Výstava obálek Josefa Čapka, Tvar, 8, 5, 1956, 158-160
1958   Eugène Fromentin: Staří mistři, Výtvarné umění, 8, 5, 1958/09/01, 234-235
1958   Adolf Hoffmeister kreslil o Japonsku, Výtvarné umění, 8, 6, 1958/10/31, 262-265
1958   Brechtovo divadlo v Praze, Výtvarná práce, 6, 8, 1958/05/08, 3-
1958   Inscenace Doktora Fausta, Výtvarná práce, 6, 16, 1958/09/15, 7-
1958   Zakladatelé moderního českého umění, Květen, 3, 5, 1958/01, 261-266
1959   Karel Černý: Úryvky monologu, Výtvarné umění, 8, 10, 1959/03/31, 456-461
1960   František Dvořák: František Tichý kresby (Recenze), Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 138-138
1960   Jaromír Pečírka: Josef Wagner (Recenze), Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 138-139
1960   Z výtvarných časopisů, Výtvarné umění, 9, 10, 1960/02/15, 467-469
1960   Cinque pittori cecoslovacchi, La Biennale di Venezia, 10, 39, 1960/04-06, 24-34
1960   Dvakrát Hamlet, Výtvarná práce, 8, 7, 1960/04/11, 5-6
1960   Sovětské scénické výtvarnictví v Praze, Výtvarná práce, 8, 18, 1960/09/29, 12-
1960   Li Kche-žan, Výtvarná práce, 8, 21, 1960/11/17, 12-
1960   Naše jevištní výtvarnictví, Výtvarná práce, 8, 23-24, 1960/12/14, 16-
1961   Jiří Padrta: Václav Bartovský (Recenze), Výtvarné umění, 11, 5, 1961/09/30, 234-235
1961   Kamenný kvítek z baletního herbáře, Výtvarná práce, 9, 1, 1961/01/15, 8-9
1961   Premiéra Zbyňka Koláře, Výtvarná práce, 9, 2, 1961/01/30, 8-
1961   Balet od A do Z (Dictionnaire du ballet moderne), Výtvarná práce, 9, 3, 1961/02/14, 4-5
1961   Ptáčník a Past na myši, Výtvarná práce, 9, 3, 1961/02/14, 8-
1961   O reklamě vůbec (O plakátovacích plochách zvláště), Výtvarná práce, 9, 5, 1961/03/15, 6-7
1961   Tvář smíru, Výtvarná práce, 9, 5, 1961/03/15, 9-
1961   Světlem oděná, Výtvarná práce, 9, 6, 1961/03/31, 6-7
1961   Únor a březen v pražských divadlech, Výtvarná práce, 9, 7-8, 1961/04/24, 10-
1961   Po žatvě, Výtvarná práce, 9, 9, 1961/05/10, 7-
1961   Dva Poprasky a Tři mušketýři, Výtvarná práce, 9, 10, 1961/05/29, 8-
1962   Balet pro Zdenka Seydla, Výtvarná práce, 10, 14, 1962/08/18, 8-8
1962   Kouzelná flétna mezi zrcadly, Výtvarná práce, 10, 1, 1962/01/25, 9-
1963   Constatin Brancusi, Světová literatura, 8, 1, 1963/02, 100-115
1963   Nad Výstavou Vojtěcha Preissiga, Výtvarná práce, 11, 3-4, 1963/03/18, 3-3
1963   Jan Kotík v Liberci, Výtvarná práce, 11, 11-12, 1963/07/19, 16-
1963   Jean Cocteau, Výtvarná práce, 11, 21, 1963/11/23, 5-
1964   Miloš Macourek: Bohumil Štěpán (Recenze), Výtvarné umění, 14, 1, 1964/01/31, 39-39
1964   Obraz, důsledek vnímání, stává se faktem..., , , , , -
1964   Josef Kaplický, Výtvarná práce, 12, 6, 1964/04/16, 1-0
1964   Zdeněk Sklenář v Ústí nad Orlicí, Výtvarná práce, 12, 7, 1964/04/30, 12-
1964   Siřem v Čechách (Dopis pro Franze Kafku), Knižní kultura, 1, 6, 1964/06/25, 222-229
1964   Zdeněk Seydl a divadelní kostým, Acta scaenographica, 4, 9, 1964, 172-177
1964   Rominia Mare, Výtvarná práce, 12, 21, 1964/12/05, 4-5
1964   Rominia Mare, Výtvarná práce, 12, 22, 1964/12/31, 4-5
1965   Kupkovy osudy, Výtvarné umění, 15, 8, 1965/10/30, 372-379
1965   Malíř František Kupka se narodil..., František Kupka: Obrazy, kresby, grafika, , , 1965, -
1965   Rakouští sochaři, Výtvarná práce, 13, 18, 1965/09/27, 1-1
1965   Mikuláš Medek, autor obálky tohoto čísla, Knižní kultura, 2, 12, 1965/12/27, 528-0
1965   Man sucht sich seinen Geburtsort..., Miloš Chlupáč, Zbyněk Sekal, , , 1965, -
1965   Romînia mare (Antika domácí), Výtvarná práce, 13, 1, 1965/02/22, 4-5
1965   Avramidisův ateliér, Výtvarná práce, 13, 6-7, 1965/04/26, 16-16
1965   Zvláštní úkol Linz, Výtvarná práce, 13, 15, 1965/08/14, 2-2
1965   Foltýn v Národní galerii, Výtvarná práce, 13, 17, 1965/09/13, 7-7
1965   Věc: Platýz. Vyrozumění, Výtvarná práce, 13, 19, 1965/10/11, 2-
1965   Výstavní život podle nového vzorce, Výtvarná práce, 13, 20, 1965/10/29, 4-5
1965   Dopisy a polemiky (Dopis bez známky Jiřímu Šetlíkovi), Výtvarná práce, 13, 20, 1965/10/29, 10-
1965   Rominia mare (Pět klášterů), Výtvarná práce, 13, 2, 1965/03/06, 4-5
1965   Estetik Antonioni, Světová literatura, 10, 5, 1965/10, 110-112
1965   Věci Zbyňka Sekala, Domov, 6, 5, 1965, 20-22
1966   Vyšné Ružbachy 1965, Výtvarné umění, 16, 1, 1966/01/31, 37-39
1966   Tryzna za Karla Černého, Výtvarné umění, 16, 3, 1966/04/09, 126-133
1966   Věra Janoušková, Výtvarné umění, 16, 5, 1966/06/20, 209-217
1966   Na okraji, Výtvarné umění, 16, 6-7, 1966/09/05, 346-353
1966   Hugo Demartini nepatří k neznámým..., Hugo Demartini, , , 1966, -
1966   Kdyby byl Jiří Anderle..., Jiří Anderle: Grafické cykly, , , 1966, -
1966   Eduard Ovčáček vzbudil už..., Eduard Ovčáček, , , 1966, -
1966   Benátské slohové cvičení, Sešity pro mladou literaturu, 1, 3, 1966/09, 56-56
1966   1=2, 2=1, Domov, , 6, 1966, 39-
1966   Müncher Maibock, Výtvarná práce, 14, 12, 1966/06/23, 12-
1966   Dvě sochařské výstavy, Výtvarná práce, 14, 9, 1966/05/12, 4-4
1966   Commedia dell'arte, Výtvarná práce, 14, 16, 1966/08/18, 3-7
1966   Čekání Jiřího Balcara, Kulturní tvorba, 4, 47, 1966/11/24, 12-12
1966   Paříž, konec března 1966, Sešity pro mladou literaturu, 1, 2, 1966/06, 51-
1966   Město Beroun a Středočeská galerie, Výtvarná práce, 14, 1, 1966/01/20, 2-
1966   Zase nějaké symposium, Výtvarná práce, 14, 2, 1966/02/03, 2-
1966   To Klee, Výtvarná práce, 14, 2, 1966/02/03, 4-
1966   Henry Moore v Bratislavě, Výtvarná práce, 14, 10, 1966/05/26, 4-4
1966   Interscéna 66, Výtvarná práce, 14, 13, 1966/07/07, 7-
1966   Súkromná odpoveď verejne, Výtvarná práce, 14, 23, 1966/11/17, 2-2
1966   Anketa: objevy roku, Výtvarná práce, 14, 25, 1966/12/15, 1-11
1966   Daniela Vinopalová, Výtvarná práce, 14, 12, 1966/06/23, 4-5
1966   Vyučil se v zacházení s kamenem..., František Štorek, , , 1966, -
1966   Výzva všem výtvarníkům, Výtvarná práce, 14, 26, 1966/12/29, 2-
1967   Hrací stoly / 66-67, Libor Fára: Tečka čára…, , , 1999, 49-57
1967   Video, ergo Steinberg est, Výtvarné umění, 17, 1, 1967/02/10, 36-41
1967   Benátské výstavy (Kronika), Výtvarné umění, 17, 1, 1967/02/10, 46-48
1967   Z ateliéru Jiřího Anderleho, Výtvarné umění, 17, 5, 1967/07/10, 244-246
1967   Jiří Balcar, Výtvarné umění, 17, 6, 1967/08/21, 276-283
1967   Okolo Jana Kotíka, Výtvarné umění, 17, 7, 1967/09/20, 313-322
1967   Im Atelier von Jiří Anderle, Výtvarné umění, 17, 5, 1967/07/10, -
1967   Jiří Balcar, Výtvarné umění, 17, 6, 1967/08/21, -
1967   Propos sur Jan Kotík, Výtvarné umění, 17, 7, 1967/09/20, -
1967   Není obtížné vzít..., Libor Fára: Hrací stoly 66-67, , , 1967, -
1967   Běla Kolářová nemaluje, Vlasta, 21, 25, 1967, 16-
1967   Ascher a ti druzí, Domov, , 6, 1967, 29-
1967   Čtvrtá z letních sochařských výstav..., Vladimír Janoušek: Sochy, , , 1967, -
1967   Čtvrtá z letních sochařských výstav..., Věra Janoušková: Sochy, , , 1967, -
1967   Tendence k integraci..., Sešity pro mladou literaturu, 2, 14, 1967/10, 28-30
1967   Jedovnice, Domov, , 4, 1967, 20-23
1967   Post scriptum k Brancusiho vnukům, Výtvarná práce, 15, 12, 1967/06/15, 9-
1967   Umění na export 2 (Každý má své problémy aneb výtvarníci a gramofonové desky), , , , , 1-2
1968   Sochy věcí, Výtvarné umění, 17, 10, 1968/01/20, 469-473
1968   Narodila se v roce 1923 v Budapešti,... / Elle est neé 1923 a Budapest. ..., Marta Pan, , , 1968, 0-0
1968   Skulpturen von Dingen, Výtvarné umění, 17, 10, 1968/01/20, -
1968   Kolokvium o Františku Kupkovi , Výtvarné umění, 18, 7, 1968/12/16, 338-339
1968   Grafika Naděždy Plíškové, Naděžda Plíšková: Grafika, , , 1968, 3-4
1968   Tisíc mil (Bienále v San Marinu), Výtvarná práce, 16, 1, 1968/01/22, 12-
1968   Tisíc mil, Výtvarná práce, 16, 2, 1968/02/16, 11-
1968   Důvody k uskutečnění obrazu nebo sochy..., Jaroslava Pešicová, František Štorek, , , 1968, -
1969   Příhody okolo benátského bienále 1968... (Benátky 68 Kassel 68), Výtvarné umění, 18, 9-10, 1969/04/21, 470-471
1969   O Jiřím Johnovi a jeho gobelínech, Umění a řemesla, , 1, 1969, 26-29
1969   Lucio Fontana, Světová literatura, 14, 3, 1969, 231-241
1969   Alexander Calder, Světová literatura, 14, 5-6, 1969, 396-407
1969   O René Roubíčkovi a jeho skle, Umění a řemesla, , 3, 1969, 130-133
1970   Curych, podzim 1969 (Kronika), Výtvarné umění, 20, 1, 1970/06/15, -
1970   Země Olgy Karlíkové, Výtvarné umění, 19, 8, 1970/02/16, 404-411
1970   Ludmila Vachtová (Anketa Socha a město), Výtvarné umění, 19, 9-10, 1970/05/20, 472-472
1970   Bauhaus, Světová literatura, 15, 1, 1970, 133-149
1970   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 18, 9, 1970/04/27, 4-
1970   Umřel Jiří Trnka, Výtvarná práce, 18, 2, 1970/01/22, 2-
1970   Jiřímu Šlitrovi, Výtvarná práce, 18, 2, 1970/01/22, 2-2
1970   Přejinačení, Výtvarná práce, 18, 2, 1970/01/22, 8-
1970   Pojídání polévky, Mladá fronta, 26, 100, 1970/04/29, 4-
1971   Jak se chodí do galerie (Náš fejeton), Lidová demokracie, 27, 261, 1971/11/04, 4-
1971   Protinožci, Umění a řemesla, , 1, 1971, 52-53
1973   Kupříkladu sklo..., Umění a řemesla, , 1, 1973, 30-36
1990   Wesen aus Kratzern, Stichen, Schnitten (Retrospektive des tschechischen Malers Mikuláš Medek. Auf dem Grat zwischen Kafka und Schwejk), Die Weltwoche, , 34, 1990/08/23, -
1990   Nevím, nepamatuju se... (Neboli neobjektivní slohové cvičení), Umění a řemesla, , 4, 1990, 9-10
1991   V údolí nářků straší, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 14, 1991/07/11, 16-16
1991   Drobná kacířství v závorkách mezi řádky, Umění a řemesla, , 3, 1991, 5-7
1991   Kubismus v superlativech (Velký nástup Čechů - výstava v düsseldorfské Kunsthalle), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 26, 1991/12/27, 14-14
1992   O helvítských bankách, uměnímilovných dobrodějkách, Umění a řemesla, 34, 4, 1992, 70-72
1992   Dvojitá labuť na břehu nejistot (Documenta IX v Kasselu), Umění a řemesla, 34, 3, 1992, 58-60
1993   Problém, průšvich nebo prkotina?, Umění a řemesla, 35, 1, 1993, 65-66
1994   Kdyby byla magnetová hora, Nová citlivost, , , 1994, 20-21
1994   František Kupka (Über die ander Realität universalem Anspruch), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 84-89
1994   Rozpadové řady, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 16-17, 1994/08/18, 7-7
1995   Von der Subversion zur Produktion, Passagen / Passages, , 18, 1995, 18-18
1995   Přezimovat v Londýně za větrných bouří, Umění a řemesla, 37, 3, 1995, 49-60
1996   Ludmila Vachtová - Země Olgy Karlíkové, Olga Karlíková, , , 1996, -
1996   Vzhůru dolů ke konci století aneb umění s lidskou tváří, Umění a řemesla, 38, 4, 1996, 45-51
1997   Rudolfovi v upomínku (O povaze pokladu), Umění a řemesla, 39, 3, 1997, 47-48
1999   Malíř a jeho sběratel, Kupka - Waldes, , , 1999, 17-23
1999   Globání (Pokus o archeologii trendu), Umění a řemesla, 41, 2, 1999, 8-10
2000   Rozcestí modernismu, diskuse, České umění 1939-1999, , , 2000, 27-28
2000   Co by bývalo bylo, kdyby bývalo bylo nebylo, České umění 1939-1999, , , 2000, 47-50
2000   Co by bývalo bylo, kdyby bývalo bylo nebylo, diskuse, České umění 1939-1999, , , 2000, 51-53
2000   Každý máme svoje lobby (s historičkou umění Ludmilou Vachtovou hovoří Terezie Pokorná a Viktor Karlík), , , , , 117-132
2001   Výstava Zakladatelé moderního českého umění (Miroslav Lamač: Zakladatelé moderního českého umění; Jiří Brhlík: Zakladatelé moderního českého umění; Václav Formánek: K výstavě Zakladatelů v Praze), České umění 1938-1989, , , 2001, 202-205
2001   Magnátova chlouba (Sbírky umění ve 20. stoletL Iluze a realita), Týden, , 4, 2001, 74-76
2001   Šílená skutečnost (Hypermental. Kurátorka Bice Curíger. Kunsthaus Curych, 17. 11. 2000 - 21. 1. 20001. Hamburger Kunsthalle, 16. 2. - 6. 5. 2001.), Umělec, 4, 1, 2001, 82-83
2002   Jeden sám v čase nečase, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 19-24
2002   Jeden sám v čase nečase, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 13, 2002/06/27, 16-
2003   Není dobré být pamětníkem (Výstavní listopadový pochod) (Nad projektem Československý socialistický realismus v Rudolfinu a výstavami Bořka Šípka, Jiřího Sopka, Karla Nepraše, Josefa Koudelky a Františka Tichého ), Kritická příloha Revolver Revue, , 25, 2003/03, 44-54
2003   Šalda v sukních, Art & Antiques, , 1-2, 2003/01-02, 90-97
2004   Na podzim roku 1959…, Jiří Balcar: Těžko popsatelná společnost, , , 2004, 0-0
2004   Nebe nad mraky, pod nohama země (O setkání jedné dámy s jednou paní) (Nad výstavami Georgie O'Keeffe a Marii Lassnig v Curychu), Kritická příloha Revolver Revue, , 29, 2004/06, 18-26
2004   Sláva s příchutí (O výstavě Ladislava Sutnara v Curychu), Kritická příloha Revolver Revue, , 29, 2004/06, 86-88
2004   Práce všeho druhu (Nekrolog za Ondřejem Sekorou), Kritická příloha Revolver Revue, , 29, 2004/06, 110-110
2006   Slovenská socha, Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, , , 2006, 156-158
2006   Pozdrav ze studené války (K recepci českého umění v zahraničí), Revolver Revue, , 63, 2006/06, 267-269
2010   Starý mistr, zasloužilý kacíř (Zdeněk Sklenář v Domě U Zvonu), Art + Antiques, , 3, 2010/03, 10-17
2019   Byla jsem nezřízeně zvědavá (Rozhovor s Ludmilou Vachtovou), Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, , 26, 2019, 8-42
2020   Slovenská socha 1966 Liberec, Prostor Zlín, 27, 3, 2020, 52-54
WWW
published, title (subtitle)
2020/07/25   Za Ludmilou Vachtovou (bubinekrevolveru.cz)
Letter
published, title (subtitle)
1968   Dodatek ke zprávě o činnosti GP
1969   Návrh na využití areálu Platýzu
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2004   Jiří Balcar: Těžko popsatelná společnost (z grafického díla)
2009   Miloslav Chlupáč: Sochy, obrazy, kresby
Periodical
published, title (subtitle)
1963/06   Divadlo
1965/10/30   Výtvarné umění
1966/01/31   Výtvarné umění
1966/04/09   Výtvarné umění
1966/06/20   Výtvarné umění
1966/09/05   Výtvarné umění
1967/02/10   Výtvarné umění
1967/07/10   Výtvarné umění
1967/08/21   Výtvarné umění
1967/09/20   Výtvarné umění
1968/01/20   Výtvarné umění
1968/12/16   Výtvarné umění
1970/02/16   Výtvarné umění
2003/03   Kritická příloha Revolver Revue (25)
2004/06   Kritická příloha Revolver Revue (29)
2006/06   Revolver Revue (Časopis pro literaturu a výtvarné umění)
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1999   Kupka - Waldes (Malíř a jeho sběratel)
Text
published, title (subtitle)
1958   Vám, kteří jste sem přišli,...
1990   Bytost ze škrábanců, bodnutí a řezných ran (Retrospekltiva českého malíře Mikuláše Medka: na rozhraní mezi Kafkou a Švejkem)
nedatováno   Mikuláš Medek
Press News
published, title (subtitle)
1995   Jiří Anderle: Kresba a grafika 1960 - 1995
1999   Kupka - Waldes (Malíř a jeho sběratel)