Milan Kundera

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1963   Dramatický paradox, Československý spisovatel, Praha
1963   Jak číst poezii, Československý spisovatel, Praha
1988   Generace, Index e.V., Společnost pro československou literaturu v zahraničí / Fördergemeinschaft tschechoslowakischer Literatur ausserhalb der Tschechoslowakei e.V. , Kolín nad Rýnem (Köln)
1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1998   Kundera aneb Paměť touhy, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
1998   Milan Kundera, H&H Vyšehradská, Jinočany (Praha-západ)
2011   Česká inteligence od Jaroslava Golla po Magora, Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
2014   The Case of the Missing Statue: A Historical and Literary Study of the Stalin Monument in Prague, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister), ,
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
1994   Slovník české prózy 1945-1994, Sfinga, nakladatelství, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1969   Epické etudy, Sešity pro literaturu a diskusi, 4, 32, 1969/06, 48-49
1988   Milan Kundera, Generace, , , 1988, 47-65
1988   Drzé čelo lepší než poplužní dvůr, Lidové noviny, 1, 3, 1988/03, 16-
1990   Drzé čelo lepší než poplužní dvůr, Lidové noviny 1988, , , 1990, -
1994   Kundera Milan: Směšné lásky, Slovník české prózy 1945-1994, , , 1994, 206-208
1994   Milan Kundera: Žert, Slovník české prózy 1945-1994, , , 1994, 208-210
1994   Milan Kundera: Život je jinde, Slovník české prózy 1945-1994, , , 1994, 210-212
1994   Milan Kundera: Valčík na rozloučenou, Slovník české prózy 1945-1994, , , 1994, 212-214
1994   Milan Kundera: Kniha smíchu a zapomnění, Slovník české prózy 1945-1994, , , 1994, 214-216
1994   Milan Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí, Slovník české prózy 1945-1994, , , 1994, 216-218
1994   Milan Kundera: Nesmrtelnost, Slovník české prózy 1945-1994, , , 1994, 218-220
2000   La ignorancia (Milan Kundera), Labyrint revue, , 7 - 8, 2000, 49-50
2004   Milan Kundera (Kunderovy janáčkovské úvahy), Labyrint revue, , 15 - 16, 2004, 218-219
2005   Milan Kundera a média, Jak myslet média, , , 2005, 100-105
WWW
published, title (subtitle)
  Milan Kundera (cs.wikipedia.org)
Bibliographical Catalogue
published, title (subtitle)
1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990)
Theatre Program
published, title (subtitle)
2008   Milan Kundera: Ptákovina
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2011   Jmenný seznam osobností portrétovaných Václavem Chocholou