Milan Kundera

year of award, name of award, category, comment
1961   Cena nakladatelství Československý spisovatel, za literární vědu, Umění románu
1964   Státní cena, _,
1968   Cena Syndikátu českých spisovatelů, _,
1969   Cena nakladatelství Československý spisovatel, _,
1973   Prix Medicis Étranger, _,
1978   Premio lettrario Mondello, _,
2007   Státní cena za literaturu, _,