Milan Kundera

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1958   Pásmo a jiné verše, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1961   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
1967   Postavit vejce po Kolumbovi (Poezie dvacátého století z celého světa), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha