Václav Alois Čikl

* 13. 1. 1900, Slavětín (Olomouc), Česká republika (Czech Republic)
4. 9. 1942, Praha, Česká republika (Czech Republic)
priest

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Roku 1921 maturoval na Reálném gymnáziu v Litovli. V dalších dvou letech absolvoval teologické kursy diecézní rady Církve československé v Olomouci a 26. června 1922 jej biskup Gorazd vysvětil v Chudobíně na kněze.[2]
Od počátku války se spolu s kaplanem Vladimírem Petřekem zapojili do protinacistického odboje. Vystavovali mj. falešné křestní listy pronásledovaným Židům. Ukrývali významného československého politika a poté čelného představitele první garnitury domácího odboje JUDr. Přemysla Šámala.[zdroj?]
Po atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha poskytla pravoslavná církev atentátníkům úkryt v kryptě svého katedrálního chrámu. Spolu s Dr. Vladimírem Petřekem zajišťoval spojení a denní péči o ně. Po odhalení úkrytu byli vzápětí zatčeni všichni, kdož se podíleli na jejich skrývání – biskup Gorazd, farář Václav Čikl, kaplan ThDr. Vladimír Petřek, ten přímo ve svém bytě v dnešní Gorazdově ulici 18. června 1942 brzy ráno, a předseda církevní obce Jan Sonnevend.
Václav Čikl byl vězněn v Pankrácké věznici a spolu se svými kolegy odsouzen mimořádným stanným soudem k smrti. Popraven byl na Kobyliské střelnici dne 5. září 1942. Jeho manželka Marie byla zavražděna 24. října 1942 v koncentračním táboře Mauthausen.
cs.wikipedia.org, 18.8.2018