Miroslav Lamač

Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001 (VII. L - Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1955   Ztížení koordinační komise pro výtvarné výstavy, Výtvarná práce, 3, 8, 1955/04/22, 2-
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1957   Miroslav Lamač: Hanuš Schwaiger, Výtvarné umění, 7, 9, 1957/12/16, 430-431
1967   AH 1917-1964, Výtvarná práce, 15, 2, 1967/01/26, 9-
1969   Myšlenky moderních malířů (Antologie Miroslava Lamače), Pochodeň, , , 1969/06/05, -
1983   Miroslav Lamač: Jan Zrzavý (Knihy), Výtvarná kultura, 7, 3, 1983, 24-24
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Funeral Card
published, title (subtitle)
1992   PhDr. Miroslav Lamač
1992   PhDr. Miroslav Lamač (historik a kritik výtvarného umění)
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2011   Jmenný seznam osobností portrétovaných Václavem Chocholou
List of Deceased
published, title (subtitle)
nedatováno   Seznam úmrtí
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění