Miroslav Lamač

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Cubisme tchéque
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1952   Josef Mánes, Orbis, Praha
1953   David (Jacques Louis David), Výtvarné nakladatelství TVAR,
1956   Josef Mánes, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1957   Hanuš Schwaiger, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   Zdenek Seydl Grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
1961   Alois Fišárek, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1963   Edvard Munch, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1963   Maliari o sebe a o svojom diele, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
1963   Antonín Pelc, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1965   Paul Klee, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1966   Vincent van Gogh, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1966   Výtvarné dílo Adolfa Hoffmeistera, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1967   Moderne Tschechische Malerei (Anfänge der Avantgarde 1907-1917), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1967   Modern Czech Painting 1907-1917, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1968   Myšlenky moderních malířů, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1968   Jiří Kolář, M. DuMont Schauberg, Kolín nad Rýnem (Köln)
1970   Jiří Kolář, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1970   Josef Mánes, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1980   Jan Zrzavý, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1983   Georges Braque, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1983   Vincent van Gogh, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1983   Vincent van Gogh, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   František Kupka, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1987   Alois Fišárek, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Myšlenky moderních malířů (Od Cézanna po Dalího), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha