Eugen Strouhal

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1989   Život starých Egypťanů, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha